Takaisin Tulosta

III asteen iskemia

Käypä hoito -kuvat
Kjell Nikus
19.12.2013
Kuva 1.

Esimerkki alasivuseinäinfarktista, jossa ST-väli on koholla kytkennöissä II, III, aVF sekä V3–V6. Alaseinäkytkennät II, III ja aVF ovat qR-tyyppisiä, ja J-piste on yli 50 % R-aallon korkeudesta III asteen iskemian merkkinä. Kytkennöissä I ja aVL todetaan resiprokaaliset STlaskut. EKG:ssä näkyy III asteen iskemian lisäksi toinen alaseinäinfarktin lyhyen aikaväliin vaaraa lisäävä tekijä: lateraalisten rintakytkentöjen ST-välin nousut viittaavat vasemman kammion sivuseinän uhkaavaan vaurioon, jolloin syntyvä sydänlihasvaurio on laajempi kuin puhtaassa alaseinävauriossa. Varjoainekuvaus vahvisti EKG-löydöksen: dominantin oikean sepelvaltimon alkuosassa oli tukos, joka hoidettiin pallolaajennuksella ja verkkoputkella.

Lähde: Nikus K, Eskola M, Porela P, Airaksinen J. EKG:n iskemia-aste uhkaavan ST-nousuinfarktin yksilöllisessä vaaran arvioinnissa. Suomen Lääkärilehti 2008;63:1509-14

Julkaistaan Suomen Lääkärilehden luvalla.