Takaisin Tulosta

Päihdehuollon hoitojärjestelmät

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Alkoholiongelmaisen hoito
13.10.2015
Kuva 1.

Päihdehuollon hoitojärjestelmät. Lähde: Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä K (toim.) Päihdelääketiede. 2. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2003, s. 193