Takaisin Tulosta

Toiminnallisen unettomuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Unettomuus
23.11.2015
Kuva 1.

Toiminnallisen unettomuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät.

Lähde: Partinen M, Markkula J, Kajaste S. Unettomuus. Kuva 1. Toiminnallisen unettomuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Kirjassa: Kliininen neuropsykiatria. Juva K, Hublin C, Kalska H, ym. (toim.). 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2011: 271