Takaisin Tulosta

Painon pudotuksen vaikutus maksan histologiaan

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD)
8.1.2020
Kuva 1.

Tutkimukseen osallistui 261 NASH-potilasta, jotka laihtuivat keskimäärin 4,6 kg (4 %). Maksabiopsia otettiin viikkojen 0 ja 52 kohdalla.

Kuva on työstetty lähteessä esiintyvän taulukon pohjalta.

Lähde: Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L ym. Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology 2015;149:367-78.e5