Takaisin Tulosta

Hörnsnitt påskyndar läkningen initialt

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Visdomständer
16.9.2020
Bild 1.

Hörnsnitt är det vanligaste operationssnittet för en ej frambruten visdomstand.

Bild: Irja Ventä, skiss: Juho Pöllänen