Takaisin Tulosta

Modifierat hörnsnitt

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Visdomständer
16.9.2020
Bild 1.

Operationssnitt för en delvis frambruten visdomstand.

Bild: Irja Ventä, skiss: Juho Pöllänen