Takaisin Tulosta

Suiciddödlighet i Finland per köns- och åldersgrupp

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Förebyggande av självmord och vård av patient som försökt begå självmord
28.10.2020
Bild 1.

Suiciddödlighet i Finland per köns- och åldersgrupp per 100 000 invånare åren 2000–2017.

Källa: Statistikcentralen

Bild: Airi Pajunen/Statistikcentralen