Takaisin Tulosta

Diagnostik och bedömning av KOL samt fastställande av fenotyp och behandling

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
16.2.2021
Bild 1.

Diagnostik och bedömning av KOL samt fastställande av fenotyp och behandling.

SABA = kortverkande beta-2-agonister, SAMA = kortverkande antikolinergika, LABA = långverkande beta-2-agonister, LAMA = långverkande antikolinergika, ICS = inhalerade glukokortikoider, CAT= COPD Assessment Test, FEV1 = sekundkapacitet.

PDF «imk01298a.pdf»1

© Finska Läkarföreningen Duodecim