Takaisin Tulosta

Screening och diagnostisering av högt blodtryck

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Högt blodtryck
21.4.2021
Bild 1.

Screening och diagnostisering av högt blodtryck. Om blodtrycket är högt vid mätningar på mottagningen, ska diagnosen högt blodtryck i första hand säkerställas genom mätningar utanför mottagningen. Om mätningar utanför mottagningen inte kan genomföras, ska diagnosen basera sig på upprepade mätningar på mottagningen.

Källa: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-104