Takaisin Tulosta

Muistisairaudet Käypä hoito -suosituksen luentomateriaali: Muistioireiden tunnistus ja perusselvitykset

Luentomateriaalit
Käypä hoito -toimitus
3.4.2017
  • Käypä hoito -suositusten luentomateriaalit on laadittu tukemaan suosituksen käyttöönottoa.
  • Ne ovat vapaasti käytettävissä terveydenhuollon, julkishallinnon ja oppilaitosten koulutuksissa ja apuna ammattilaisten arjessa.
  • Käypä hoito -toimituksen tuottamat aineistot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
  • Esityksen sisältöä ei saa muuttaa.
    • Jos esitykseen sisällytetään muuta materiaalia, Käypä hoito -esityspohjaa ei saa käyttää lisätyssä materiaalissa.

Muistioireiden tunnistus ja perusselvitykset luentomateriaaliin pääset tästä linkistä «hoi50044_muistisairaudet_2.pptx»1