Takaisin

Äkillisen välikorvatulehduksen epäspesifiset oireet

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen ja Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: A

Äkillistä välikorvatulehdusta ei voi luotettavasti diagnosoida epäspesifisten oireiden perusteella.

Akuuttiin otiittiin yleisesti liitettyjä epäspesifisiä oireita ovat muun muassa nuha, yskä, kuume, kurkkukipu, yölevottomuus, ärtyisyys, ruokahaluttomuus, oksentelu ja ripuli. Niemelän ym. tutkimuksessa (1994) verrattiin näiden oireiden esiintyvyyttä akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla (n = 191) ja akuutisti sairastuneilla lapsilla ilman otiittia (n = 163).

Akuutin otiitin suhteellinen riski eri oireisiin liittyen oli seuraava: ripuli 1,1 (95 % luottamusväli 0,5–2,4), ruokahaluttomuus 1,1 (0,7–1,7), paksu nuha 1,1 (0,7–1,8), oksentelu 1,0 (0,5–1,9), väsymys 0,8 (0,5–1,2), yskä 0,7 (0,5–1,1) ja konjunktiviitti 0,6 (0,3–1,3). Kuumetta esiintyi otiittilapsilla jopa merkitsevästi vähemmän kuin lapsilla ilman otiittia (suhteellinen riski 0,6; 95 % luottamusväli 0,4–1,0), samoin kuin kurkkukipua (0,4; 95 % luottamusväli 0,2–0,8) tai päänsärkyä (0,3; 95 % luottamusväli 0,2–0,6).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Heikkisen ja Ruuskasen «Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predi...»2tutkimuksessa (1995) oli 302 hengitystieinfektiota sairastavaa lasta, joista 121:lla diagnosoitiin myös akuutti otiitti.

Kuumeisista lapsista (> 37,5°) otiitti todettiin 38 %:lla, kuumeettomilta 47 %:lla (p = 0,12). Tilastollisesti merkitseviä eroja otiitin esiintymisessä ei todettu myöskään nuhan (41 vs. 26 %; p = 0,21) tai yskän (40 vs. 39 %; p = 0,89) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontiokarin ym. «Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms o...»3 tutkimuksessa (1998) verrattiin 138 lapsen oireita otiittiepisodien yhteydessä samojen lasten oireisiin sellaisissa hengitystieinfektioissa, joihin ei liittynyt otiittia.

Tässä tutkimuksessa otiitin suhteellinen riski kuumeen yhteydessä oli 1,8 (95 % luottamusväli 1,1–3,2). Paksuun nuhaan liittyvä otiitin riski oli 1,4 (95 % luottamusväli 0,8–2,4) ja ärtyisyyteen liittyvä riski 1,7 (95 % luottamusväli 1,0–3,2).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
  2. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
  3. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed