Takaisin

Antihistamiinit ja dekongestantit akuutin otiitin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Tuomas Klockars ja Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: C

Antihistamiineilla ja dekongestanteilla ei voitane ehkäistä akuutin otiitin kehittymistä.

Kjellmanin ym. «Kjellman NI, Harder H, Lindwall L ym. Longterm tre...»1 tutkimuksessa (1978) oli 44 lasta, jotka saivat otiitin ehkäisyksi joko bromifeniramiinia ja fenyylipropanoliamiinia sisältäviä tabletteja tai lumetta. Lääkitystä annettiin 9 kuukauden ajan, ja lapsille tehtiin kliininen tutkimus 2 kuukauden välein. 8 lapsella oli sekretorinen otiitti tutkimuksen alkaessa.

Aktiivihoitoryhmässä (n = 22) 10 lapsella ja lumeryhmässä (n = 22) 11 lapsella todettiin tutkimusaikana vähintään 1 otiitti.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Randall ja Hendley «Randall JE, Hendley JO. A decongestant-antihistami...»2 (1979) tutkivat 104 esikouluikäistä lasta (huom. ikäjakauma!), jotka saivat flunssan aikana sokkoutetusti joko bromifeniramiinia, fenyylipropanoliamiinia tai lumetta. Lääkitys aloitettiin kotona flunssaoireiden ilmaannuttua, ja vanhempia kehotettiin tuomaan lapsi vastaanotolle, mikäli he ajattelivat sen olevan tarpeen. Lapsia ei pyrittykään tutkimaan jokaisen flunssajakson aikana. Tutkimusjakson puolivälissä lääkityspullot vaihdettiin kaikissa perheissä toisiin (cross-over design).

Keskimäärin 32 viikkoa kestäneen seurannan aikana aktiivihoitoryhmässä todettiin 14 otiittia 241 flunssajakson aikana ja lumeryhmässä 15 otiittia 234 flunssaepisodin aikana (p = 0,79 eli ei merkitsevä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Chirico ja kumppanit (2014) «Chirico G, Quartarone G, Mallefet P. Nasal congest...»3 selvittivät kirjallisuuskatsauksessaan keittosuolahuuhtelun tehoa ja turvallisuutta lasten ylähengitystieinfektion ja allergiaan liittyvän nenäntukkoisuuden oireenmukaisena hoitona. Iso- ja hypertoninen keittosuola on tutkitusti lapsillakin turvallinen, lievittää oireita ja saattaa vähentää lääkkeellisen hoidon tarvetta.

Griffinin ja Flynnin (2011) «Griffin G, Flynn CA. Antihistamines and/or deconge...»4 Cochrane-katsauksessa pohdittiin antihistamiinien ja dekongestanttien tehoa liimakorva paranemisessa.

16 tutkimuksen ja 1 880 osallistujan perusteella yhteenveto oli, että näistä lääkkeistä ei ole hyötyä, mutta sitä vastoin mahdollisia haittavaikutuksia (NNTH = 9). Antihistamiinien tai dekongestanttien käyttö ei siten ole perusteltua ainakaan liimakorvan hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Kjellman NI, Harder H, Lindwall L ym. Longterm treatment with brompheniramine and phenylpropanolamine in recurrent otitis media--a double-blind study. J Otolaryngol 1978;7:257-61 «PMID: 357754»PubMed
  2. Randall JE, Hendley JO. A decongestant-antihistamine mixture in the prevention of otitis media in children with colds. Pediatrics 1979;63:483-5 «PMID: 440849»PubMed
  3. Chirico G, Quartarone G, Mallefet P. Nasal congestion in infants and children: a literature review on efficacy and safety of non-pharmacological treatments. Minerva Pediatr 2014;66:549-57 «PMID: 25336097»PubMed
  4. Griffin G, Flynn CA. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD003423 «PMID: 21901683»PubMed