Takaisin

Eturauhasen koon määritys vatsanpeitteiden läpi tehtävällä kaikututkimuksella

Näytönastekatsaukset
Kimmo Taari
7.11.2018

Näytön aste: A

Eturauhasen koko ja anatomia voidaan hoitopäätösten kannalta määrittää riittävällä tarkkuudella vatsanpeitteiden läpi tehtävän kaikututkimuksen avulla.

38 potilaan aineistossa «Hough DM, List A. Reliability of transabdominal ul...»1 kaksi tutkijaa määritti eturauhasen koon. Eturauhasen paino laskettiin ellipsoidin tilavuuden kaavalla (4/3 x pii x r1 x r2 x r3, jossa r1–3 ovat säde kolmessa eri suunnassa eli halkaisija/2 ). 47 %:ssa arviot erosivat enintään 5 g ja 84 %:ssa tapauksista enintään 10 g. Arvioiden ero oli keskimäärin 6 g (vaihteluväli 2–22 g). Arviot olivat sitä yhdenmukaisempia, mitä suurempi eturauhanen oli.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

95:lle prostatahyperplasiapotilaalle tehtiin suprapubinen ja transrektaalinen kaikututkimus «Prassopoulos P, Charoulakis N, Anezinis P ym. Supr...»2. Potilaiden keski-ikä oli 69,7 vuotta (vaihteluväli 47–85). Menetelmien kokoarviot korreloivat hyvin (r = 0,948) eturauhasen koon sekä transitiovyöhykkeen suhteen (r = 0,953). Tutkijoiden välinen ero oli eturauhasen koon arvioinnissa suprapubisella menetelmällä 5 % ja transrektaalisella 4 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vatsanpeitteiden läpi tehdyn kaikututkimuksen perusteella arvioidun ja obduktiossa mitatun eturauhasen tilavuuden korrelaatio oli hyvä (r = 0,86) 26 potilaalla «Vilmann P, Hancke S, Strange-Vognsen HH ym. The re...»3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

100 potilaalle tehtiin kaikututkimus vatsanpeitteiden läpi ja transrektaalisesti sekä arvioiden kahta eri transabdominaalista laitetta «Huang Foen Chung JW, de Vries SH, Raaijmakers R ym...»4. Transrektaalisen tutkimuksen teki kolme tutkijaa ja vatsanpeitteiden läpi tehtävän yksi tutkija. Vatsanpeitteiden läpi tehdyn ja transrektaalisen tutkimuksen välinen korrelaatio oli 0,84 arvioitaessa eturauhasen kokoa (keskiarvojen ero oli 1,0 ± 1,4 ml). Tilastollista eroa eri menetelmillä ei ollut, mutta saman potilaan mittaukset erosivat eri menetelmillä neljänneksellä potilaista yli 30 %:ia, vaikka tutkimukset tehtiin samana päivänä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hough DM, List A. Reliability of transabdominal ultrasound in the measurement of prostate size. Australas Radiol 1991;35:358-60 «PMID: 1812829»PubMed
 2. Prassopoulos P, Charoulakis N, Anezinis P ym. Suprapubic versus transrectal ultrasonography in assessing the volume of the prostate and the transition zone in patients with benign prostatic hyperplasia. Abdom Imaging 1996;21:75-7 «PMID: 8672981»PubMed
 3. Vilmann P, Hancke S, Strange-Vognsen HH ym. The reliability of transabdominal ultrasound scanning in the determination of prostatic volume. An autopsy study. Scand J Urol Nephrol 1987;21:5-7 «PMID: 2438754»PubMed
 4. Huang Foen Chung JW, de Vries SH, Raaijmakers R ym. Prostate volume ultrasonography: the influence of transabdominal versus transrectal approach, device type and operator. Eur Urol 2004;46:352-6 «PMID: 15306107»PubMed