Takaisin

Keliakiavasta-aineet keliakian diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Katri Kaukinen ja Katriina Kukkonen-Harjula
18.12.2018

Näytön aste: A

Seerumin endomysiumvasta-ainetestit (IgA-EmA) mittaavat eri menetelmällä samoja kudostransglutaminaasivasta-aineita kuin seerumin IgA-luokan kudostransglutaminaasivasta-ainetestit (IgA-TGA). Molempien testien samanaikainen määrittäminen lisää diagnoosin tarkkuutta ja herkkyyttä

Eurooppalaista hoitosuositusta «Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR ym. Europea...»2 varten tehty meta-analyysi «Giersiepen K, Lelgemann M, Stuhldreher N ym. Accur...»1 (vuosina 2004–2009) tehtiin sen selvittämiseksi, voidaanko keliakiadiagnoosi tehdä lapsipotilailla ilman ohutsuolen biopsianäytteen tutkimista. Mukaan hyväksyttiin 16 diagnostista tutkimusta, joissa oli kaikkiaan 3 110 potilasta (1 876 potilasta, joilla oli keliakia, ja 1 234 verrokkia, joilla ei ollut keliakiaa) (11 kohorttia ja 6 tapaus-verrokkitutkimusta). Hyväksytyissä tutkimuksissa tutkittavien mediaani-iän piti olla < 18 vuotta ja tutkittavien piti nauttia gluteenia sisältävää ruokavaliota. Kaikille tutkittaville oli tehty ohutsuolen biopsia. Tutkimuksien laatu arvioitiin.

Kaikkiaan 7/11 tutkimuksessa IgA-EmA-positiivisen löydöksen sensitiivisyys oli vähintään 90 %, vastaavasti kaikkien tutkimuksien yhdistetty (poolattu) spesifisyys oli 98,2 %. IgA-TGA-positiivisen löydöksen sensitiivisyys oli vähintään 90 % 11/15 tutkimuksessa ja spesifisyys vähintään 90 % 13/15 tutkimuksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Eurooppalainen hoitosuositus «Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR ym. Europea...»2, joka perustuu edellä kuvattuun meta-analyysiin «Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR ym. Europea...»2, päätyy suosittelemaan keliakiaoireisilla lapsilla, joilla IgA-TGA- ja IgA-EmA-vasta-ainetasot ovat toistetusti yli 10-kertaiset normaalin ylärajaan nähden ja jotka ovat HLA DQ2/DQ8 -positiivisia, diagnostiseksi strategiaksi vaihtoehtoisesti joko ohutsuolibiopsiaa tai gluteenin eliminaatiota ruokavaliosta ja oireiden ja vasta-ainetasojen seurantaa eliminaation jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Giersiepen K, Lelgemann M, Stuhldreher N ym. Accuracy of diagnostic antibody tests for coeliac disease in children: summary of an evidence report. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:229-41 «PMID: 22266486»PubMed
  2. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR ym. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:136-60 «PMID: 22197856»PubMed