Takaisin

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen ja halkaisuleikkauksen vaikutus seksuaalitoimintoihin

Näytönastekatsaukset
Anssi Pétas ja tarkastanut 18.4.2018 Kimmo Taari
11.3.2012

Näytön aste: C

TUIPin (halkaisuleikkauksen) jälkeen saattaa esiintyä vähemmän retrogradista ejakulaatiota kuin TURP:n (höyläysleikkaus) jälkeen. Kumpikaan ei ilmeisesti aiheuta erektiohäiriöitä.

Satunnaistetussa prospektiivisessa tutkimuksessa «Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral re...»1 120 potilaalle, joilla oli pieni eturauhanen (< 20 g), tehtiin TURP tai TUIP. Oirekyselyssä käytettiin Madsenin virtsaamisoirekyselyä, seksuaalitoimintojen kyselyä sekä virtsasuihkun virtaaman mittausta. Seksuaalisesti aktiivisilla potilailla retrogradista ejakulaatiota esiintyi TURP-potilaista 68 %:lla (15/22) ja TUIP-potilaista 35 %:lla (8/23 toimenpiteen jälkeen), p = 0,02.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ryhmät olivat pieniä, tulos on suuntaa antava.

155 prostatahyperplasiapotilaan seksuaalitoimintoja arvioitiin «Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual funct...»2 ennen höyläysleikkausta sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Retrogradinen ejakulaatio tuli 84 %:lle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sveitsiläisessä tutkimuksessa «Muntener M, Aellig S, Kuettel R ym. Sexual functio...»3 selvitettiin prospektiivisesti vuosina 2000–2005 eturauhasen höyläyksen (TURP) vaikutusta erektioon ja retrogradiseen ejakulaatioon. Potilaita oli yhteensä 1 014 kaikkiaan 11 keskuksesta. Potilaat täyttivät DAN-PSS- ja DAN-PSSex-oirekyselylomakkeet preoperatiivisesti ja 4 kuukautta toimenpiteen jälkeen. Potilaiden keski-ikä oli 69 vuotta. Noin 73 % potilaista oli vielä seksuaalisesti aktiivisia.

Erektiopisteytys oli preoperatiivisesti 1,66 ja postoperatiivisesti 1,47 (p = 0,11). Sen sijaan ejakulaatiopisteytys heikkeni 1,27:stä 2,34:ään (p < 0,001), kun taas erektioon liittyvät haittapisteet vähenivät 0,37:stä 0,29:ään. TURP:lla ei osoitettu olevan negatiivisia vaikutuksia erektioon oirekyselyiden perusteella. Sen sijaan TURP:sta johtuva ejakulaation häviäminen oli merkittävä haitta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Riehmann M, Knes JM, Heisey D ym. Transurethral resection versus incision of the prostate: a randomized, prospective study. Urology 1995;45:768-75 «PMID: 7538238»PubMed
  2. Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 «PMID: 9537689»PubMed
  3. Muntener M, Aellig S, Kuettel R ym. Sexual function after transurethral resection of the prostate (TURP): results of an independent prospective multicentre assessment of outcome. Eur Urol 2007;52:510-5 «PMID: 17306446»PubMed