Takaisin

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen vaikutus erektioon

Näytönastekatsaukset
Anssi Pétas ja tarkastanut 18.4.2018 Kimmo Taari
11.3.2012

Näytön aste: B

Erektion laatu ei ilmeisesti huonone TURP:n jälkeen, mutta retrogradisen ejakulaation takia potilaat kokevat potenssin huonontuneen.

56 miestä täytti kyselylomakkeen, ja heille tehtiin peniksen yöllinen paksuuntumismittaus kolmena yönä ennen TURP-leikkausta ja kolmena yönä kolmen kuukauden kuluttua leikkauksen «Soderdahl DW, Knight RW, Hansberry KL. Erectile dy...»1.

Peniksen paksunemisessa, raportoiduissa erektioissa ja niiden kestossa ei ollut eroa mitattuna ennen leikkausta ja sen jälkeen. Subjektiivisesti 27,5 % valitti huonontunutta erektion laatua, mutta tarkemmin kyseltäessä tämä johtui pääosin retrogradisesta ejakulaatiosta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

155 prostatahyperplasiapotilaan seksuaalitoimintoja arvioitiin «Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual funct...»2ennen höyläysleikkausta sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Ainoa tilastollisesti merkitsevä oli aamuerektioiden paraneminen höyläysleikkauksen jälkeen. Retrogradinen ejakulaatio tuli 84 %:lle.

Johtopäätöksenä oli, että höyläysleikkaus ei vaikuta negatiivisesti seksuaalitoimintoihin lukuun ottamatta retrogradista ejakulaatiota.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa tutkimuksessa «Poulakis V, Ferakis N, Witzsch U ym. Erectile dysf...»3 vuosina 1999–2004 tehtiin TURP 629 miehelle eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun johdosta, ikä 63 (± 9,7) vuotta. IIEF-5-kysely täytettiin preoperatiivisesti ja 6 kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Preoperatiivisesti erektiohäiriö oli 65 %:lla ja 6 kuukauden kuluttua 77 %:lla miehistä. Tilastollisesti merkittävät riskitekijät olivat diabetes (P = 0,003, r = 3,67) ja intraoperatiivinen kapseliperforaatio (P = 0,02, r = 1,12). TURP:n aiheuttama erektiohäiriöriski oli tässä tutkimuksessa 12 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

204 miestä satunnaistettiin «Zhao Z, Zeng G, Zhong W ym. A prospective, randomi...»4 joko TURP:iin tai plasmakineettisen prostata-adenooman enukleaatioon (PKEP) suhteessa 1:1. Keski-ikä oli 67,7 vuotta ja seuranta-aika 3 vuotta.

Kummassakaan ryhmässä erektio ei heikentynyt, vaan parani TURP-ryhmässä 19,6:sta 20,8:aan ja PKEP-ryhmässä 1,3:sta 20,2:een.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Soderdahl DW, Knight RW, Hansberry KL. Erectile dysfunction following transurethral resection of the prostate. J Urol 1996;156:1354-6 «PMID: 8808870»PubMed
 2. Kunelius P, Häkkinen J, Lukkarinen O. Sexual functions in patients with benign prostatic hyperplasia before and after transurethral resection of the prostate. Urol Res 1998;26:7-9 «PMID: 9537689»PubMed
 3. Poulakis V, Ferakis N, Witzsch U ym. Erectile dysfunction after transurethral prostatectomy for lower urinary tract symptoms: results from a center with over 500 patients. Asian J Androl 2006;8:69-74 «PMID: 16372121»PubMed
 4. Zhao Z, Zeng G, Zhong W ym. A prospective, randomised trial comparing plasmakinetic enucleation to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: three-year follow-up results. Eur Urol 2010;58:752-8 «PMID: 20800340»PubMed