Takaisin

Korvakipu äkillisen välikorvatulehduksen oireena

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen ja Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: A

Korvakipu on varsin spesifinen äkilliseen välikorvatulehdukseen viittaava oire, mutta sen puuttuminen ei poissulje äkillistä välikorvatulehdusta.

Niemelän ym. «Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of s...»1 tutkimuksessa (1994) verrattiin korvakivun esiintyvyyttä akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla (n = 191) ja akuutisti sairastuneilla lapsilla, joilla ei ollut otiittia (n = 163).

Lapsilla, joilla oli korvakipua, suhteellinen riski otiitille oli 5,4 (95 % luottamusväli 3,3–8,9). Myös korvan harominen viittasi akuuttiin otiittiin (suhteellinen riski 5,0; 95 % luottamusväli 2,9–8,6).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Heikkisen ja Ruuskasen «Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predi...»2 tutkimuksessa (1995) oli mukana 302 lasta (keski-ikä 2,1 vuotta), joilla oli tuore hengitystieinfektio.

Korvakipua oli 88 lapsella, joista 73:lla (83 %) todettiin akuutti otiitti, mutta 15 (17 %) lapsella korvakipua oli ilman otiittia. Toisaalta akuutti otiitti todettiin 48:lla (22 %) niistä 214 lapsesta, joilla ei ollut korvakipua. Akuutin otiitin diagnostiikassa korvakivun sensitiivisyys oli 60 %, spesifisyys 92 %, positiivinen ennustearvo 83 % ja negatiivinen ennustearvo 78 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uharin ym. «Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute...»3 tapaus-verrokkitutkimuksessa (n = 394) (1995) korvakivun suhteellinen riski akuutille otiitille oli 6,2 (95 % luottamusväli 2,8–13,6).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontiokarin ym. «Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms o...»4 tutkimuksessa (1998) verrattiin 138 lapsen oireita otiittiepisodien yhteydessä samojen lasten oireisiin sellaisissa hengitystieinfektioissa, joihin ei liittynyt otiittia.

Akuutin otiitin suhteellinen riski korvakivun yhteydessä oli 21,3 (95 % luottamusväli 7,0–106). Suhteellinen riski oli suurempi yli 2-vuotiailla (47,0; 95 % luottamusväli 8,0–1819) kuin alle 2-vuotiailla lapsilla (8,5; 95 % luottamusväli 2,0–76).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
 2. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
 3. Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 «PMID: 7734909»PubMed
 4. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed