Takaisin

Kynsilevyn poraus vai leikkaus näytteenottomenetelmänä

Näytönastekatsaukset
Markku Koskela ja Hannele Heikkilä
9.3.2010

Näytön aste: B

Kynsilevyn poraus saattaa parantaa viljelyn osuvuutta.

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa «Shemer A, Trau H, Davidovici B ym. Collection of f...»1 on verrattu kyretillä ja mikroporauksella otetun kynsinäytteen paremmuutta KOH:lla kirkastetun nativinäytteen mikroskopiassa ja sieniviljelyssä. Näytteeitä otettu 194 potilaasta, joilla kynsisilsa. Mikroporaus oli kyrettitekniikkaa parempi tekniikka (chi-square testi, p = 0.001). Parempi näyte saatiin kynnen proksimaaliosasta distaaliosaan verrattuna (p = 0.023). T.rubrum oli yleisin viljelylöydös ja sitä löytyi enemmän porausnäytteistä. Poraus oli tutkijoiden mielestä myös nopeampi ja potilaalle miellyttävämpi tekniikka ja sillä saatiin isompi saalis kuin kyretillä.

Huolellisesti tehty tutkimus, joka osoittaa, että poraustekniikka parantaa näytteen laatua ja viljelylöydösten määrää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

101 kynnestä, joissa epäiltiin sieni-infektiota, otettiin näyte kahdella eri menetelmällä: poraamalla ja leikkaamalla «Heikkilä H. Isolation of fungi from onychomycosis-...»2. Suoran mikroskopoinnin tuloksissa ei ollut eroa, mutta leikkaamalla otetuissa näytteissä sieni kasvoi viljelyssä useammin (27 %:lla) kuin poraamalla otetuissa näytteissä (20 %:lla). Jompi kumpi näytteistä kasvoi viljelyssä 31 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Shemer A, Trau H, Davidovici B ym. Collection of fungi samples from nails: comparative study of curettage and drilling techniques. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:182-5 «PMID: 18211411»PubMed
  2. Heikkilä H. Isolation of fungi from onychomycosis-suspected nails by two methods: clipping and drilling. Mycoses 1996;39:479-82 «PMID: 9145009»PubMed