Takaisin

Pneumokokkipolysakkaridirokote akuutin otiitin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen
6.9.2017

Näytön aste: A

Pneumokokkipolysakkaridirokote ei ole tehokas akuutin otiitin ehkäisyssä.

Mäkelän ym. «Mäkelä PH, Sibakov M, Herva E ym. Pneumococcal vac...»1, «Mäkelä PH, Leinonen M, Pukander J ym. A study of t...»2 (1981) tutkimuksessa oli 827 lasta (ikäjakauma 3 kuukautta–6 vuotta), jotka saivat satunnaistetusti joko 14-valenttisen pneumokokkirokotteen tai kontrollirokotteen (Hib-rokote).

Alle 6 kuukauden ikäisenä rokotetuilla lapsilla ei rokotteesta todettu mitään hyötyä. Yli 6 kuukauden iässä rokotetuilla lapsilla (n = 790) todettiin pneumokokkirokotteen vähentävän 56 %:lla rokotteen sisältämien serotyyppien (lukuun ottamatta tyyppi 6) aiheuttamia otiitteja (alle 2-vuotiailla suojateho 52 %, p < 0,01; yli 2-vuotiailla suojateho 73 %, p < 0,05). Rokotteen antama suoja pneumokokkityyppi 6:n aiheuttamia infektioita vastaan oli heikko (tämä serotyyppi on yksi yleisimmistä otiitin aiheuttajista). Vaikka rokotteen antama suoja useimpien sen sisältämien serotyyppien aiheuttamia infektioita vastaan olikin merkitsevä, rokotteen kokonaisteho akuutin otiitin ehkäisyssä oli huono.

6 kuukauden seuranta-aikana 23,3 % pneumokokkirokotteen saaneista lapsista ja 25,4 % kontrollirokotteen saaneista lapsista sairasti vähintään 1 otiitin (ero ei tilastollisesti merkitsevä). Merkitsevää eroa ei todettu myöskään otiittiepisodien kokonaismäärissä ryhmien välillä. Rokotteen antama serotyyppispesifinenkin suoja näytti häviävän puoli vuotta rokotuksen jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sloyerin ym. «Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Howie VM. Efficacy of ...»3 tutkimuksessa rokotettiin 179 lasta (ikäjakauma 6–21 kuukautta) joko 8-valenttisella pneumokokkirokotteella, joka sisälsi yleisimmin otiittia aiheuttavia serotyyppejä, tai kontrollirokotteella, joka sisälsi harvoin otiittia aiheuttavia pneumokokin serotyyppejä.

2 vuoden seuranta-aikana ei todettu merkitseviä eroja akuutin otiitin kokonaismäärissä ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Myös Teelen ym. «Teele DW, Klein JO, Bratton L ym. Use of pneumococ...»4 tutkimuksessa käytettiin samoja rokotteita kuin edellisessä. Tässä tutkimuksessa oli mukana 124 lasta (ikäjakauma 5–21 kuukautta), joita seurattiin lähes 2 vuotta.

Varsinaisen pneumokokkirokotteen saaneilla lapsilla esiintyi merkitsevästi vähemmän rokotteen sisältämien serotyyppien aiheuttamia otiitteja kuin kontrolliryhmässä, mutta otiittien kokonaismäärissä ei ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja (keskimäärin 2,1 vs. 2,3 otiittia). Varsinaisen rokotteen saaneista lapsista 70 % sairasti vähintään 1 otiitin, kun vastaava luku kontrollirokotetta saaneilla oli 78 % (ero ei tilastollisesti merkitsevä).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Karman ym. «Karma P, Pukander J, Sipilä M ym. Prevention of ot...»5 laajassa tutkimuksessa (n = 3 340) 14-valenttisen pneumokokkirokotteen tehoa selvitettiin juuri siinä ikäryhmässä, jossa sitä eniten tarvittaisiin (lasten ikäjakauma 7–10 kuukautta). Kontrollirokotteena käytettiin keittosuolaa.

Pneumokokkirokotteen aikaansaama vasta-ainevaste tässä ikäryhmässä oli heikko, eikä rokotteen todettu antavan merkitsevää suojaa akuuttia otiittia vastaan, ei edes pneumokokkien aiheuttamia otiitteja vastaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Mäkelä PH, Sibakov M, Herva E ym. Pneumococcal vaccine and otitis media. Lancet 1980;2:547-51 «PMID: 6106735»PubMed
 2. Mäkelä PH, Leinonen M, Pukander J ym. A study of the pneumococcal vaccine in prevention of clinically acute atttacks of recurrent otitis media. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S124-32 «PMID: 6974386»PubMed
 3. Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Howie VM. Efficacy of pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing acute otitis media in infants in Huntsville, Alabama. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S119-23 «PMID: 7280444»PubMed
 4. Teele DW, Klein JO, Bratton L ym. Use of pneumococcal vaccine for prevention of recurrent acute otitis media in infants in Boston. The Greater Boston Collaborative Otitis Media Study Group. Rev Infect Dis 1981;3:S113-8 «PMID: 7280443»PubMed
 5. Karma P, Pukander J, Sipilä M ym. Prevention of otitis media in children by pneumococcal vaccination. Am J Otolaryngol 1985;6:173-84 «PMID: 3893185»PubMed