Takaisin

Standardoitujen arviointimittareiden käyttö skitsofreniapotilaiden kohdalla

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
23.1.2013

Näytön aste: D

Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa suositellaan käytettäväksi standardoituja mittareita.

Standardoitujen arviointimittareiden käytön hyödyllisyydestä skitsofreniapotilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ei ole vertailevia kliinisiä tutkimuksia, vaan esittämämme suositukset ovat muotoutuneet kliinisen kokemuksen perusteella ja ne noudattavat myös Yhdysvaltojen psykiatriyhdistyksen skitsofrenian hoitosuosituksien periaatteita «Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB ym. Practice gui...»1.

Arviointimittareita on tarjolla oireiden «Overall JE, Gorham DR. The brief psychiatric ratin...»2, «Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and neg...»3, toimintakyvyn «Phelan M, Wykes T, Goldman H. Global function scal...»4 ja elämänlaadun «Lehman AF. Measures of quality of life among perso...»5 mittaamiseksi sekä ekstrapyramidaalisten haittavaikutuksien «Barnes TR. A rating scale for drug-induced akathis...»6 arvioimiseksi. Mittareita suositellaan käytettäväksi useista syistä: ne mahdollistavat hoitovaikutusten seurannan ja tämä arvio on myös muiden hoitavien henkilöiden toistettavissa. Mittarit takaavat sen, että samat asiat tulevat kysytyksi jokaisella haastattelukerralla, jolloin potilaan vointia voidaan seurata pitkäaikaisesti. Mittarien tulokset ovat helposti dokumentoitavissa.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Varner RV, Chen YR, Swann AC ym. The Brief Psychia...»7 sairaanhoitajien täyttämän Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)-oiremittarin «Overall JE, Gorham DR. The brief psychiatric ratin...»2 käyttökelpoisuutta psykiatrisen sairaalan akuuttihoidossa arvioitiin 87 peräkkäisen potilaan kohdalla. Tutkimuksessa ei verrattu BPRS:n käyttöä muuhun käytäntöön.

Tutkijoiden mukaan BPRS-mittari on riittävän herkkä mittaamaan muutoksia myös lyhyen sairaalahoitojakson aikana, ja sitä voi käyttää myös hoitohenkilökunta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sama tutkijaryhmä raportoi «Hopko DR, Averill PM, Small D ym. Use of the Brief...»8, «Hopko DR, Lachar D, Bailley SE ym. Assessing predi...»9 että akuuttihoidon alussa psykiatrien käyttämä BPRS-oiremittari 207 sairaalapotilaan joukossa ennusti kliinistä skitsofreniadiagnoosia 61 % tapauksista «Hopko DR, Averill PM, Small D ym. Use of the Brief...»8. Mittari pystyi myös 70–80 % herkkyydellä erottelemaan avohoitoon siirtyvät potilaat ja pitkittyneeseen sairaalahoitoon jäävät potilaat «Hopko DR, Lachar D, Bailley SE ym. Assessing predi...»9. Kun analyysiin yhdistettiin muuta potilaskohtaista tietoa, herkkyys löytää skitsofreniaksi luokitellut tapaukset oli 68 %.

Tutkijoiden mukaan BPRS-oiremittari on arvokas lisä diagnostiseen selvittelyyn.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB ym. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry 2004;161:1-56 «PMID: 15000267»PubMed
 2. Overall JE, Gorham DR. The brief psychiatric rating scale. Psychol Rep 1962;10:799-812
 3. Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull 1987;13:261-76 «PMID: 3616518»PubMed
 4. Phelan M, Wykes T, Goldman H. Global function scales. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994;29:205-11 «PMID: 7992144»PubMed
 5. Lehman AF. Measures of quality of life among persons with severe and persistent mental disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1996;31:78-88 «PMID: 8881088»PubMed
 6. Barnes TR. A rating scale for drug-induced akathisia. Br J Psychiatry 1989;154:672-6 «PMID: 2574607»PubMed
 7. Varner RV, Chen YR, Swann AC ym. The Brief Psychiatric Rating Scale as an acute inpatient outcome measurement tool: a pilot study. J Clin Psychiatry 2000;61:418-21 «PMID: 10901339»PubMed
 8. Hopko DR, Averill PM, Small D ym. Use of the Brief Psychiatric Rating Scale to facilitate differential diagnosis at acute inpatient admission. J Clin Psychiatry 2001;62:304-12; quiz 313-4 «PMID: 11379850»PubMed
 9. Hopko DR, Lachar D, Bailley SE ym. Assessing predictive factors for extended hospitalization at acute psychiatric admission. Psychiatr Serv 2001;52:1367-73 «PMID: 11585954»PubMed