Takaisin

Sähköhoidon käyttö skitsofreniassa

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
23.1.2013

Näytön aste: A

Sähköhoidosta on skitsofreniassa hyötyä lyhyellä aikavälillä, mutta teho on psykoosilääkkeitä heikompi.

Katsaukseen «Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for...»1, «»1 sisällytettiin laajan konehaun jälkeen 26 satunnaistettua tutkimusta, joissa sähköhoidon (ECT) tehoa skitsofreniassa verrattiin lumehoitoon, lääkehoitoon ja psykososiaalisiin hoitoihin.

Sähköhoidon vaikuttavuus on meta-analyysin mukaan lyhyellä aikavälillä lumetta parempi (kliinisen yleistilan paraneminen: RR 0,76; 95 % luottamusväli 0,59–0,98; NNT 6; 95 % luottamusväli 4–12), mutta on psykoosilääkityksen tehoa heikompi (RR 2,18; 95 % luottamusväli 1,31–3,63). Näyttöä lyhyen aikavälin hyödyn säilymisestä pidemmällä aikavälillä ei ole.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

On esitetty, että ECT-hoidolla olisi tehoa varsinkin skitsofreniassa, jossa on affektiivisia tai katatoonisia oireita. ECT-hoitoa annetaan yhtä monta kertaa kuin masennuspotilaita hoidettaessa eli jopa 12 kertaa «Braga RJ, Petrides G. The combined use of electroc...»2.

Tutkimuskirjallisuudessa löytyy tapausselostuksia ja retrospektiivisiä evaluaatioita, mutta uudempia laadukkaita ja soveltuvia RCT-tason tutkimuksia ECT:n vaikuttavuudesta skitsofreniaan ei juuri löydy «Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modifie...»3.

Bifrontaalista ja bitemporaalista ECT:tä vertailevassa RCT:ssä 122 sähköhoitoon ohjattua skitsofreniapotilasta satunnaistettiin ryhmiin BFECT (N = 62) ja BTECT (N = 60). Kahden viikon jakson jälkeen BTECT-ryhmästä suurempi osuus oli respondoinut (63 % vs. 13,2 % OR = 20,8; 95 % luottamusväli 3,61–34,33, BPRS 40 % vähenemäkriteerillä mitattuna. Vaste oli myös tullut nopeammin BFECT-ryhmässä «Phutane VH, Thirthalli J, Muralidharan K ym. Doubl...»4.

Kirjallisuutta

  1. Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 «PMID: 15846598»PubMed
  2. Braga RJ, Petrides G. The combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in patients with schizophrenia. J ECT 2005;21:75-83 «PMID: 15905747»PubMed
  3. Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4
  4. Phutane VH, Thirthalli J, Muralidharan K ym. Double-blind randomized controlled study showing symptomatic and cognitive superiority of bifrontal over bitemporal electrode placement during electroconvulsive therapy for schizophrenia. Brain Stimul 2012;Apr 23. [Epub ahead of print]; «PMID: 22560048»PubMed