Takaisin

Tärykalvolöydökset akuutissa otiitissa

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen ja Jussi Jero
6.9.2017

Näytön aste: A

Useimmilla akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla tärykalvo on samea tai kellertävä ja sen muoto on tasainen tai pullottava.

Karma ym. «Karma PH, Penttilä MA, Sipilä MM ym. Otoscopic dia...»1 raportoivat tärykalvolöydökset akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla (yhteensä 4 563 otiittiepisodia, jotka kaikki tärykalvopistolla varmistettuja). Tärykalvon väri oli seuraava: voimakkaasti tai kohtalaisesti punoittava (18.1 %), lievästi punoittava (3.3 %), samea (75.3 %) tai normaali (3.2 %). Tärykalvon muoto oli pullottava (52.8 %), sisäänvetäytynyt (12.0 %) tai normaali (35.3 %). Tärykalvon liikkuvuus oli alentunut 96.6 %:lla ja normaali 3.4 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Arola ym. «Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Clinical role ...»2 selvittivät tärykalvolöydöksiä 363 lapsella, joilla oli akuutti otiitti (yhteensä 528 tulehtunutta korvaa). Tärykalvon väri oli punainen 46 %:lla, samea 52 %:lla ja kellertävä 24 %:lla (eri värit eivät olleet toisiansa poissulkevia). Tärykalvon muoto todettiin pullottavaksi 89 %:lla ja normaaliksi 11 %:lla. Nestepinta tärykalvon takana todettiin 33 %:ssa tapauksista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Karma PH, Penttilä MA, Sipilä MM ym. Otoscopic diagnosis of middle ear effusion in acute and non-acute otitis media. I. The value of different otoscopic findings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1989;17:37-49 «PMID: 2707977»PubMed
  2. Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. Pediatrics 1990;86:848-55 «PMID: 2174535»PubMed