Takaisin

Tärykalvopisto akuutin otiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen ja Jussi Jero
6.9.2017

Näytön aste: B

Tärykalvopistosta ei ilmeisesti ole hyötyä akuutin otiitin paranemisessa.

Van Buchem ym. «van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of a...»1 selvittivät parasenteesin merkitystä akuutin otiitin paranemisessa 171 lapsella (mediaani-ikä 5 vuotta; 73 % alle 7-vuotiaita). Lapset satunnaistettiin 4 hoitoryhmään: pelkkä amoksisilliini (47 lasta), pelkkä lume (40), ainoastaan parasenteesi (36) tai amoksisilliini + parasenteesi (48). Lapsille, joille ei tehty parasenteesia, tehtiin "valeparasenteesi" koskettamalla korvakäytävää veitsellä. Vuorokauden kuluttua hoidon aloituksesta korvakivun esiintymisessä tai sen kovuudessa ei ollut eroja ryhmien välillä, kuten ei myöskään 7. päivän kontrollissa.

Viikon kuluttua hoidon aloituksesta korva todettiin otoskopiassa parantuneeksi 60 %:lla antibioottia saaneista ja 56 %:lla niistä, jotka oli hoidettu antibiootilla ja parasenteesillä (ero ei tilastollisesti merkitsevä). 2 viikon kuluttua hoidon aloituksesta vastaavat luvut olivat 90 % ja 89 % (ero ei tilastollisesti merkitsevä). Seuraavien 6 kuukauden aikana uusi otiitti todettiin 13 %:lla niistä, joille oli tehty parasenteesi ja 9 %:lla niistä, joille ei ollut tehty parasenteesiä (ero ei tilastollisesti merkitsevä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Engelhard ym. «Engelhard D, Cohen D, Strauss N ym. Randomised stu...»2 hoitivat satunnaistetussa tutkimuksessaan 105 lasta (ikä 3–12 kuukautta) joko pelkällä amoksisilliini-klavulaanihapolla (36 lasta), amoksisilliini-klavulaanihapolla + parasenteesillä (34 lasta) tai parasenteesillä + lumeella (35 lasta).

3–6 päivän kuluttua tehdyssä kontrollissa 2 ensimmäisen ryhmän välillä ei todettu merkitseviä eroja ärtyisyyden, kuumeen tai otoskopialöydösten suhteen. 9–11 päivän kuluttua hoidon aloituksesta otiitti oli parantunut 64 %:lla antibioottiryhmässä ja 65 %:lla antibiootti + parasenteesiryhmässä (ero ei tilastollisesti merkitsevä). Samoilla kriteereillä otiitti parani vain 23 % potilaista, jotka hoidettiin parasenteesillä ja lumeella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kaleidan ym. «Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Amoxic...»3 satunnaistetussa tutkimuksessa lapset (ikä 7 kuukautta – 12 vuotta), joilla oli kova korvakipu, hoidettiin joko amoksisilliinillä tai amoksisilliinillä + parasenteesillä (yhteensä 450 otiittiepisodia). 2 ensimmäisen vuorokauden aikana lasten oireissa ei ollut eroja ryhmien välillä.

2 viikon kuluttua hoidon aloituksesta välikorvassa oli eritettä 60,6 %:lla antibioottia saaneista ja 56,4 %:lla niistä, joille oli tehty lisäksi parasenteesi. 6 viikon kuluttua hoidon aloituksesta vastaavat luvut olivat 55,7 % ja 51,6 % (kumpikaan ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä). Merkitseviä eroja ei todettu, vaikka parasenteesin merkitystä selvitettiin vielä erikseen alle 2- vuotiaiden ja yli 2-vuotiaiden lasten alaryhmissä. Tutkijoiden omien laskelmien mukaan tutkimuksella oli 80 % voima löytää 20 % ero niiden lasten prosenttiosuuksissa, joilla välikorvaneste oli hävinnyt 2 viikon kuluttua hoidon aloituksesta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of a...»1: Ikäjakauma ei vastaa akuutin välikorvatulehduksen pääasiallista esiintymisikää, lapset tutkimuksessa varsin vanhoja

Kirjallisuutta

  1. van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of acute otitis media: myringotomy, antibiotics, or neither? A double-blind study in children. Lancet 1981;2:883-7 «PMID: 6117681»PubMed
  2. Engelhard D, Cohen D, Strauss N ym. Randomised study of myringotomy, amoxycillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. Lancet 1989;2:141-3 «PMID: 2567903»PubMed
  3. Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87:466-74 «PMID: 2011422»PubMed