Takaisin

Varpaiden kynsien sieni-infektion aiheuttajat

Näytönastekatsaukset
Markku Koskela
9.3.2010

Näytön aste: A

Dermatofyytit aiheuttavat suurimman osan (70–90 %) varpaiden kynsien sieni-infektioista.

Tanskassa 1995 jälkipuoliskolla tutkittu yleislääkärien vastaanotoilla 5 755 potilasta, joista 948:lla (16.5 %, 52 % miehiä, ikäjakuama 18–92 v, keski-ikä 55 v) oli kynsimuutoksia «Svejgaard EL, Nilsson J. Onychomycosis in Denmark:...»1. Näytteet tutkitutettiin kahdessa toisistaan riippumattomassa laboratoriossa: Kööpenhaminassa mykologian laboratoriossa tehtiin natiivitutkimus calcofluorwhite (CW) värjäyksellä ja viljely jatkotutkimuksineen. PAS-värjäys tehtiin belgialaisessa laboratoriossa.

Dermatofyytin aiheuttama kynsimuutos todettiin 238 (4.1%) potilaalla. Heistä 30 % oli naisia. Potilaista 21 % oli alle 40-vuotiaita, 40 % 40–60-vuotiaita ja loput 40 % yli 60-vuotiaita.

Infektio oli varpaan kynsissä 94 %:lla, sormien kynsissä 2,2 %:lla ja sormien ja varpaiden kynsissä 3,8 %:lla. Kynsimuutos oli 119 potilaan (19 %, joilla oli kynsimuutos nähtävissä) syy hakeutua lääkäriin.

Natiivimikroskopiassa positiivisista 239 näytteestä 52:ssa ei viljelyssä kasvanut patogeenia, minkä arvioitiin johtuvan mm. jo aloitetusta sienilääkityksestä. Yksikään näyte ei ollut natiivimikroskopiassa negatiivinen, mutta viljelyssä patogeenin suhteen positiivinen.

Kaikkiaan 349 näytteessä näkyi septallista sienirihmaa. Näistä vain 124 oli PAS-väjäys-positiivisia, viitaten siihen, että CW oli herkempi menetelmä sienirakenteiden osoittamisessa.

T.rubrum oli yleisin löydös (144/247, 58 %), T.mentagrophytes seuraavaksi yleisin (42), niiden yhteisinfektioita löytyi yksi potilastapaus. Candida albicansin aiheuttama kynsi-infektio todettiin 45:llä potilaalla. Trichosporon cutaneum ja Scopulariopsis brevicaulis löytyi, kumpikin 15 eri potilaalla. Yhteen laskettuna dermatofyytti löytyi 187/247 (75 %) ja muu sieni 75 potilaalla.

Yhteenveto: Dermatofyytit ovat edelleen kynsimuutosten pääaiheuttajat. Candida-suvun hiivojen ja Scopulariopsis-tyyppisten homeiden osuus on lisääntynyt.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Keski- ja Pohjois-Italiassa tehtiin v. 1985–2000 selvitys kynsisilsan esiintyvyydestä ja tutkittiin 10 021 potilaan kynsinäytteet KOH:lla kirkastetulla natiivimikroskopialla ja viljelyllä «Romano C, Gianni C, Difonzo EM. Retrospective stud...»2. Kynsisilsa todettiin 4 046 potilaalla (40 %).

Dermatofyytti löytyi viljelyllä 2 859 potilaan kynnestä (70 %). Niistä 87 % oli T.rubrum-löydöksiä ja 10 % T.mentagrophytes var interdigitale löydöksiä. Hiiva eristettiin 655 kynnestä (16 %). C.albicans oli yleisin (93 %) hiivalöydös. Näistä potilaista 72 % oli naisia ja joista 88 %:lla infektio oli sormen kynnessä. Heistä suurella osalla oli hiivainfektiolle altistava kostean työn ammatti ja/tai diabetes. Homeita löytyi 532 näytteestä. Niistä Scopulariopsista oli 259 (49 %), Muita aiheuttajia olivat Alternaria-, Fusarium-, Aspergillus- ja Curvularia-lajit. Potilaista 58 % oli miehiä. Dermatofyytti löytyi 2 688/4 046 (67 %), hiiva 77 (2 %) ja home 474 (12 %) jalan kynnestä.

Pohdinnassa todetaan, että kynsisilsan esiintyvyys ei ole muuttunut alueella aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Sen sijaan homeiden osuus on lisääntynyt, mutta sen syytä ei yksiselitteisesti pystytty arvioimaan.

Yhteenveto: Dermatofyytti aiheutti 67 % jalkasilsatapauksista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 1990 Lontoossa tutkittiin 1 430 varpaiden ja 683 sormien kynsistä otettua näytettä, joissa lähettäjä epäili sieni-infektiota «Clayton YM. Clinical and mycological diagnostic as...»3. Varpaiden kynsistä natiivissa positiivisia, mutta viljelyssä negatiivisia oli 275 (19 %). Viljelyssä positiivisia oli 484 (34 %) ja näistä kasvoi dermatofyytti 464:ssä (96 %), Hendersonula toruloideaa (Scytalidium dimidiatum) 4:ssä ja muita homeita 11 näytteessä (2.3 %), C. albicans 4:ssä ja 1 näytteessä muu hiiva. Sormien kynsistä natiivissa positiivisia, mutta viljelyssä negatiivisia oli 74 (11 %). Viljelyssä positiivisia oli 185 (27 %) ja näistä kasvoi dermatofyytti 75:ssä (41 %), Hendersonula toruloidea 2:ssa ja hiivasieniä 108 näytteessä (58 %), joista oli Candida albicansia 71 ja muita hiivoja 37. Dermatofyytit aiheuttivat pääosan (96 %) varpaiden kynsien infektioista, kun taas sormien kynsissä suuremmassa osassa todettiin hiivasieni (58 %). Sieni-infektioepäilyinä lähetetyistä yli 2 000 näytteestä varpaiden kynsistä 641 (47 %) ja sormien kynsistä 424 (62 %) oli negatiivisia sekä natiivi- että viljelytutkimuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tammikuusta 1986 alkaen kolmen vuoden ajan kaikki sienilaboratorioon Kanadassa Torontossa lähetetyt kynsistä, kämmenistä ja jalkapohjista otetut näytteet tutkittiin ja erityisesti pyrittiin selvittämään muiden kuin dermatofyyttien osuus infektioiden aiheuttajina «Summerbell RC, Kane J, Krajden S. Onychomycosis, t...»4. Kynsistä otettuja näytteitä oli yhteensä 10 938, joista viljelyssä positiivisia oli 2 662 ja näistä kasvoi dermatofyytti 2 430:ssä (91.4 %), Candida albicans 144:ssä (5.4 %) ja home 88:ssa (3.3 %). Jalkapohjista otettuja näytteitä oli yhteensä 2 940, joista viljelyssä positiivisia oli 1 267 ja näistä kasvoi dermatofyytti 1 264:ssä (99.7 %) ja 5:ssä home (0.4 %). Kämmenistä otettuja näytteitä oli yhteensä 882 ja viljelyssä positiivisia oli 125 ja näistä kasvoi dermatofyytti 124:ssä (99.7 %) ja yhdessä näytteessä todettiin Hendersonula toruloidea (Scytalidium dimidiatum). Yhteenvetona todettiin, että kaiken kaikkiaan homeita todettiin 2.3 %:ssa tutkituista näytteistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä työssä «Elewski BE. Large-scale epidemiological study of t...»5 tutkittiin Yhdysvalloissa yhdessä sienilaboratoriossa 2 065 potilaan kynsinäytteet. Potilaat osallistuivat kliiniseen monikeskustutkimukseen (259 keskusta), jossa tutkittiin terbinafiinin tehoa kynsisieneen. Kynsinäytteistä (n = 2 065) natiivissa positiivisia oli 1 707 (82.7 %). Natiivissa positiivisista 1 707 näytteestä 1 069 (62.6 %) oli viljelyssä positiivisia ja näistä dermatofyyttejä oli 976 (91.3 %), homeita 86 (8 %) ja hiivoja 7 (0.7 %). Tässä tutkimuksessa todettiin dermatofyyttien aiheuttavan suurimman osan kynsien sieni-infektioista (91.3 %) ja niistä T. rubrum aiheutti pääosan 97.4 % (951). Tutkimuksessa korostettiin huolellisen näytteen oton merkitystä. Väärät negatiiviset tulokset saattavat johtua virheellisestä näytteenotosta, minkä vuoksi suositellaan uutta näytteen ottoa. Tässä tutkimuksessa alun perin negatiivisista näytteistä 58.9 %:ssa uusintanäytteessä oli natiivi positiivinen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Svejgaard EL, Nilsson J. Onychomycosis in Denmark: prevalence of fungal nail infection in general practice. Mycoses 2004;47:131-5 «PMID: 15078429»PubMed
 2. Romano C, Gianni C, Difonzo EM. Retrospective study of onychomycosis in Italy: 1985-2000. Mycoses 2005;48:42-4 «PMID: 15679665»PubMed
 3. Clayton YM. Clinical and mycological diagnostic aspects of onychomycoses and dermatomycoses. Clin Exp Dermatol 1992;17 Suppl 1:37-40 «PMID: 1458663»PubMed
 4. Summerbell RC, Kane J, Krajden S. Onychomycosis, tinea pedis and tinea manuum caused by non-dermatophytic filamentous fungi. Mycoses 1989;32:609-19 «PMID: 2533665»PubMed
 5. Elewski BE. Large-scale epidemiological study of the causal agents of onychomycosis: mycological findings from the Multicenter Onychomycosis Study of Terbinafine. Arch Dermatol 1997;133:1317-8 «PMID: 9382581»PubMed