Takaisin

Vasta-aineiden käyttö keliakian seurannassa

Näytönastekatsaukset
Keliakia Käypä hoito -työryhmä
18.12.2018

Näytön aste: A

IgA-kudostransglutaminaasi- ja endomysiumvasta-aineiden pitoisuuksien suureneminen viittaa huonoon hoitovasteeseen, mutta normaali pitoisuus ei takaa hyvää histologista vastetta.

Tampereella 2000-luvun alussa tehdyssä kontrolloidussa poikkileikkaustutkimuksessa «Kaukinen K, Sulkanen S, Mäki M ym. IgA-class trans...»1 tutkittiin 87:n keliakiaa sairastavan ja gluteenitonta dieettiä noudattavan potilaan vasta-ainepitoisuuden ja ohutsuolibiopsian yhteyttä hoitovasteen arvioimisessa. Potilaista 63 (72 %) oli naisia ja 24 miehiä, keski-ikä oli 49 vuotta (vaihteluväli 22–73 vuotta). Gluteenittoman dieetin kesto oli keskimäärin 1 vuosi (vaihteluväli 1–18 vuotta). 30/87 potilasta tutkittiin ennen dieetin aloittamista ja 1 vuosi sen jälkeen. Keliakiadiagnoosi perustui kaikilla potilailla ohutsuolibiopsian histologiseen tutkimukseen. Ravitsemusterapeutti arvioi gluteenittoman dieetin noudattamista haastattelun ja 3 päivän ruokapäiväkirjan avulla. 11 (13 %) potilasta ei noudattanut täysin gluteenitonta dieettiä. Selektiivisestä IgA-puutoksesta kärsiviä henkilöitä ei otettu mukaan tutkimukseen.

Potilailta tutkittiin seerumin IgA-luokan vasta-aineet kudostransglutaminaasille (tTG) ja endomysiumille (EMA) (ks. taulukko «Vasta-ainetestien diagnostiset ominaisuudet Marsh 3 -leesion havaitsemiseksi hoidetuilla keliaakikoilla....»1). Positiivisena raja-arvona pidettiin pitoisuutta 20U tTG:lle ja 1:5 laimennosta EMA:lle. Kaikille suoritettiin myös ohutsuolibiopsia. Histologinen löydös luokiteltiin Marsh 0–3, jolloin 3. luokka edusti riittämätöntä hoitovastetta. Marsh 3 -potilaista tTG oli positiivinen 16/27:lla (59 %) ja EMA 20/27:lla (74 %). Marsh 0–2 -potilaista tTG oli positiivinen 7/60:lla (12 %) ja EMA 4/60:lla (7 %). Seurannassa kaikilla 30 potilaalla tTG-pitoisuus pieneni, mutta normaali arvo ei sulkenut pois Marsh 3 -luokan limakalvoleesion mahdollisuutta (5 potilasta).

Taulukko 1. Vasta-ainetestien diagnostiset ominaisuudet Marsh 3 -leesion havaitsemiseksi hoidetuilla keliaakikoilla.
tTG-ab EMA
Herkkyys (%) 41 26
Tarkkuus (%) 88 93
Positiivinen ennustearvo (%) 61 63
Negatiivinen ennustearvo (%) 77 74
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

IgA-luokan endomysium- (EmA IgA) ja transglutaminaasivasta-aineiden (TGA IgA) käyttökelpoisuutta selvitettiin meta-analyysissa «Silvester JA, Kurada S, Szwajcer A ym. Tests for S...»2. Mukaan hyväksyttiin 26 tutkimusta, joissa tutkittiin EmA IgA:ta (N = 15), TGA IgA:ta (N = 6) tai molempia (N = 5) potilailla, joilla oli diagnosoitu keliakia ja jotka oli ohjattu gluteenittomalle ruokavaliolle. Vasta-ainemääritysten spesifisyys kontrollibiopsiassa todetulla villusatrofialle oli suuri: TGA IgA:n kohdalla 0,83 (95 % luottamusväli, LV 0,79–0,87) ja EmA IgA:n kohdalla 0,91 (LV 0,87–0,94). Sen sijaan sensitiivisyys havaita villusatrofia oli puutteellinen: TGA IgA:n kohdalla 0,50 (LV 0,41–0,60) ja EmA IgA:n kohdalla 0,45 (LV 0,34–0,57).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus «Kaukinen K, Sulkanen S, Mäki M ym. IgA-class trans...»1 sisältyy katsaukseen.

Kirjallisuutta

  1. Kaukinen K, Sulkanen S, Mäki M ym. IgA-class transglutaminase antibodies in evaluating the efficacy of gluten-free diet in coeliac disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14:311-5 «PMID: 11953698»PubMed
  2. Silvester JA, Kurada S, Szwajcer A ym. Tests for Serum Transglutaminase and Endomysial Antibodies Do Not Detect Most Patients With Celiac Disease and Persistent Villous Atrophy on Gluten-free Diets: a Meta-analysis. Gastroenterology 2017;153:689-701.e1 «PMID: 28545781»PubMed