Takaisin

Yölevottomuus äkillisen välikorvatulehduksen oireena

Näytönastekatsaukset
Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: B

Yölevottomuutta esiintynee äkillistä välikorvatulehdusta sairastavilla lapsilla enemmän kuin pelkkää ylähengitystieinfektiota sairastavilla lapsilla, mutta sen ennustearvo hengitystieinfektiota sairastavalla lapsella on riittämätön ohjaamaan käytännön potilastyötä.

Heikkisen ja Ruuskasen «Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predi...»1 tutkimuksessa (1995) (302 hengitystieinfektioon sairastunutta lasta, keski-ikä 2.1 vuotta) yölevottomuutta flunssan yhteydessä esiintyi 166 (55 %) lapsella. Akuutti otiitti todettiin 46 %:lla yölevottomista lapsista ja 32 %:lla niistä, jotka nukkuivat normaalisti (p = 0.013). Otiitin diagnostiikassa yölevottomuuden sensitiivisyys oli 64 %, spesifisyys 51 %, positiivinen ennustearvo 46 % ja negatiivinen ennustearvo 68 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontiokarin ym. «Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms o...»2 tutkimuksessa (1998) verrattiin 138 lapsen oireita otiittiepisodien yhteydessä samojen lasten oireisiin sellaisissa hengitystieinfektioissa, joihin ei liittynyt otiittia. Akuutin otiitin suhteellinen riski yölevottomilla lapsilla oli 2.6 (95 % CI 1,1–6,9).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laine ja kumppanit «Laine MK, Tähtinen PA, Ruuskanen O ym. Symptoms or...»3 tutkivat oireiden kykyä ennustaa otiittia 6–35 kuukauden ikäisillä lapsilla. Yölevottomuus ei ennustanut otiittia lainkaan (RR: 1,0 [95 % CI: 0,8–1,2]).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

McCormickin ja kumppaneiden «McCormick DP, Jennings K, Ede LC ym. Use of sympto...»4 tutkimuksessa seurattiin 193 lapsen ensimmäisen ikävuoden kaikkia hengitystieinfektioita ja verrattiin oireita niissä 63 episodissa, joissa lapsella diagnosoitiin otiitti niihin 360 episodiin, joissa otiittia ei kehittynyt. Ainut otiittiin assosioituva oire oli vanhempien arvio korvakivusta. Yölevottomuus sinällään ei ennustanut otiittia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
 2. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed
 3. Laine MK, Tähtinen PA, Ruuskanen O ym. Symptoms or symptom-based scores cannot predict acute otitis media at otitis-prone age. Pediatrics 2010;125:e1154-61 «PMID: 20368317»PubMed
 4. McCormick DP, Jennings K, Ede LC ym. Use of symptoms and risk factors to predict acute otitis media in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;81:55-9 «PMID: 26810291»PubMed