Takaisin

Glaukooman progressioon vaikuttavat tekijät

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
27.8.2014

Näytön aste: B

Ikä, näköhermonpän verenvuoto normotensiivisessä glaukomassa, silmänpaine ja näkökenttäpuutos diagnoosivaihessa ja eksfoliaatio ovat näkökenttäprogression riskitekijöitä.

For a systematic review «Ernest PJ, Schouten JS, Beckers HJ ym. An evidence...»14 to examine, which prognostic factors are associated with glaucomatous visual field progression, by consulting relevant databases, 2733 articles were published up to September 2010, of which 85 articles investigating prognostic factors for visual field progression in patients with open-angle glaucoma (OAG) were eligible. Results for each factor in tables, noting the direction of the association between the prognostic factor and progression, and the accompanying P value. Four authors, working blind to the factors, independently judged the extent to which a prognostic factor was associated with glaucomatous visual field progression. If there were different associations for normal-tension glaucoma (NTG) studies, they were judged separately. Consensus was reached during group meetings.

A total of 103 different prognostic factors were investigated in 85 articles. The following factors were clearly associated with glaucomatous visual field progression: age, disc hemorrhages (for NTG), baseline visual field loss, baseline intraocular pressure (IOP), and exfoliation syndrome. An association was unlikely for family history of glaucoma, atherosclerosis, systemic hypertension, visual acuity, sex (for NTG), systolic blood pressure, myopic refractive error (for NTG), and Raynaud's phenomenon.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS) - tutkimusasetelma, ks. taulukko «Progression vaikuttavat tekijät»1 ja «Musch DC, Lichter PR, Guire KE ym. The Collaborati...»1.

 • 10 vuoden iänlisäys nostaa näkökenttäprogression riskiä 40  %.
 • Diabetes lisää progression riskiä 59 %. (OR 1,59; 95 % luottamusväli 1,07–2,38)
 • Ei-valkoinen rotu lisää riskiä 50 % (OR 1,50; 95 % luottamusväli 1,08–2,07).
 • Lisäksi kirurginen hoito lisäsi marginaalisesti näkökenttäprogression riskiä (OR 1,36; 95 % luottamusväli 0,99–1,85).
Taulukko 1. Näkökentän puutoksen ja progression kriteerit.
AGIS CNTGS EMGT CIGTS OHTS
Advanced Glaucoma Intervention Study Collaborative Normal Tension Glaucoma Study Early Manifest Glaucoma Collaborative Initial Glaucoma Treatment Ocular Hypertension Treatment Study
Keskuksia 11 24 1 14 22
Potilaita (silmiä) 591 (789 -> 586) 145->140 255 607 1637
Protokolla ATT / TAT* Hoito/ei-hoitoa Hoito/ei-hoitoa Lääke/leikkaushoito Hoito/ei-hoitoa
Diagnoosi POAG LTG POAG, LTG, Exf POAG, Exf, Pigm OHT
Seuranta-aika (v) 7 5 4 5
Aineisto Klinikka-aineisto Klinikka-aineisto Väestöpohjainen (85 %) Klinikka-aineisto Klinikka-aineisto
Näkökentät
Ohjelma Humphrey (H) 24-2 H30-22 tai Octopus 32 H30-2 H24-2 H30-2
Alussa lähtötaso 4 kenttää 3 kenttää 4 kenttää 2 kenttää 3 kenttää
Luotettavuus kriteerit Pisteytys (Scoring): 0–7 "Tiukennetut" "Tavalliset" Pisteytys (Scoring): 0–6 "Tavalliset" > Jos refraktio +5 D -> piilolasi, jos mustuainen < 3 mm -> laajennus
Tutkimusten väli (kk) 6 3 -> 6 3 3 -> 6 6
Pogression Yksittäisten pisteiden Yksittäisten pisteiden Pattern deviation Total deviation Visual Field reading
määritelmä poikkeamat poikkeamat «Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual fiel...»8 plot: Change probability plot: P-arvot Center
Pisteytys (Scoring) 0–20 Ei Ei 0–208 -> 0–20 Ei
Patololgisen määrit. Scoren mukaan 3 määritelmää GHT GHT CPSD < 0,5 or GHT
Progressio Scoren muutos vähintään 3 yksikköä 2 viereisen pisteen muutos yli 10 dB P < 0,5 % muutoksia vähintään 3 Scoren muutos väh. 2 yks. 2 riippumatonta kokenutta ja sokkoutettua arvioijaa
Progression varmen-nus 2 kenttää 4–6 kenttää 2 kenttää 2 kenttää 2 -> 3
Papilla Ei kuvia Vuoden välein 6 kuukauden välein Ei kuvia 12 kuukauden välein
    (90%:lla patol. alussa)    
Muuta NK-progression kriteerejä tiukennettiin vuonna 1994 «Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual fiel...»8 Kaihiluokitus LOCSilla HRQOL NK-progression kriteerejä tiukennettiin vuonna 1998 «The Glaucoma Laser Trial (GLT): 6. Treatment group...»13
384 kys./ 45 min
HRT ja SWAP
7 keskusta, 98 alk.
«Ederer F, Gaasterland DE, Sullivan EK ym. The Adva...»2, «The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7...»3, «The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 4...»4 «Comparison of glaucomatous progression between unt...»5, «The effectiveness of intraocular pressure reductio...»6, «Anderson DR, Drance SM, Schulzer M ym. Natural his...»7, «Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual fiel...»8 «Leske MC, Heijl A, Hyman L ym. Early Manifest Glau...»9 «Musch DC, Lichter PR, Guire KE ym. The Collaborati...»10 «Gordon MO, Kass MA. The Ocular Hypertension Treatm...»11, «Keltner JL, Johnson CA, Quigg JM ym. Confirmation ...»12
 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Musch DC, Lichter PR, Guire KE ym. The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study: study design, methods, and baseline characteristics of enrolled patients. Ophthalmology 1999;106:653-62 «PMID: 10201583»PubMed
 2. Ederer F, Gaasterland DE, Sullivan EK ym. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 1. Study design and methods and baseline characteristics of study patients. Control Clin Trials 1994;15:299-325 «PMID: 7956270»PubMed
 3. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration.The AGIS Investigators. Am J Ophthalmol 2000;130:429-40 «PMID: 11024415»PubMed
 4. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 4. Comparison of treatment outcomes within race. Seven-year results. Ophthalmology 1998;105:1146-64 «PMID: 9663215»PubMed
 5. Comparison of glaucomatous progression between untreated patients with normal-tension glaucoma and patients with therapeutically reduced intraocular pressures. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:487-97 «PMID: 9780093»PubMed
 6. The effectiveness of intraocular pressure reduction in the treatment of normal-tension glaucoma. Collaborative Normal-Tension Glaucoma Study Group. Am J Ophthalmol 1998;126:498-505 «PMID: 9780094»PubMed
 7. Anderson DR, Drance SM, Schulzer M ym. Natural history of normal-tension glaucoma. Ophthalmology 2001;108:247-53 «PMID: 11158794»PubMed
 8. Schulzer M. Errors in the diagnosis of visual field progression in normal-tension glaucoma. Ophthalmology 1994;101:1589-94; discussion 1595 «PMID: 8090461»PubMed
 9. Leske MC, Heijl A, Hyman L ym. Early Manifest Glaucoma Trial: design and baseline data. Ophthalmology 1999;106:2144-53 «PMID: 10571351»PubMed
 10. Musch DC, Lichter PR, Guire KE ym. The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study: study design, methods, and baseline characteristics of enrolled patients. Ophthalmology 1999;106:653-62 «PMID: 10201583»PubMed
 11. Gordon MO, Kass MA. The Ocular Hypertension Treatment Study: design and baseline description of the participants. Arch Ophthalmol 1999;117:573-83 «PMID: 10326953»PubMed
 12. Keltner JL, Johnson CA, Quigg JM ym. Confirmation of visual field abnormalities in the Ocular Hypertension Treatment Study. Ocular Hypertension Treatment Study Group. Arch Ophthalmol 2000;118:1187-94 «PMID: 10980763»PubMed
 13. The Glaucoma Laser Trial (GLT): 6. Treatment group differences in visual field changes. Glaucoma Laser Trial Research Group. Am J Ophthalmol 1995;120:10-22 «PMID: 7611312»PubMed
 14. Ernest PJ, Schouten JS, Beckers HJ ym. An evidence-based review of prognostic factors for glaucomatous visual field progression. Ophthalmology 2013;120:512-9 «PMID: 23211636»PubMed