Takaisin

Kliiniset oireet ja löydökset syvän laskimotukoksen diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
27.4.2015

Näytön aste: B

Yksittäisillä kliinisillä oireilla tai löydöksillä ei vaikuta olevan riittävää ennustearvoa syvän laskimotukoksen sulkemiseen pois tai toteamiseen.

Systemoidussa katsauksessa «Anand SS, Wells PS, Hunt D ym. Does this patient h...»1 oli mukana 5 tutkimusta (yhteensä 1 157 potilasta), jossa verrattiin kliinistä tutkimusta venografiaan tai kompressiokaikututkimukseen. Kolmessa menetelmällisesti tasokkaassa tutkimuksessa kliinisesti arvioidun kivun, arkuuden, raajan turpoamisen, Homansin testin, paikallisen turvotuksen ja punoituksen herkkyys vaihteli välillä 60–88 % ja tarkkuus välillä 30–72 %. Kliinisen arvion positiivinen todennäköisyyssuhde likelihood ratio (LR+) oli välillä 1,20–2,10 ja negatiivinen LR- välillä 0,21–0,64.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Anand SS, Wells PS, Hunt D ym. Does this patient have deep vein thrombosis? JAMA 1998;279:1094-9 «PMID: 9546569»PubMed