Takaisin

Alaonttolaskimosuodatin keuhkoembolian estämisessä

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
5.5.2015

Näytön aste: B

Jos potilaalla on huomattavan suuri syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian vaara ja antikoagulaatiohoidon vasta-aihe, tilapäistä alaonttolaskimosuodatinta voidaan suositella, kunnes vasta-aihe väistyy.

Jos potilaalla on huomattavan suuri syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian vaara ja antikoagulaatiohoidon vasta-aihe, tilapäistä alaonttolaskimosuodatinta voidaan suositella, kunnes vasta-aihe väistyy.

400 potilasta, joilla oli proksimaalinen syvä laskimotukos, satunnaistettiin saamaan joko suodatin tai ei, ja heitä hoidettiin joko LMW-hepariinilla tai fraktioimattomalla hepariinilla «Decousus H, Leizorovicz A, Parent F ym. A clinical...»1.

12 päivän kuluessa 4,8 %:lle potilaista, joille ei asennettu filtteriä, kehittyi keuhkoembolia. Filtterin saaneista potilaista 1,1 %:lle (odds ratio 0,22, 95 % luottamusväli 0,05–0,90)kehittyi keuhkoembolia. Kahden vuoden seurannassa 20,8 % suodatinryhmässä ja 11,6 % ilman suodatinta olevassa ryhmässä sairasti uusiutuneen laskimotukoksen (odds ratio 1,87, 95 % luottamusväli 1,10–3,20).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suuren vaaran potilailla, joilla on proksimaalinen alaraajan laskimotukos, suodattimen alkuvaiheen keuhkoemboliaa estävä vaikutus saavutetaan lisääntyneiden uusiutuvien laskimotrombien kustannuksella. Antikoagulaatiohoito on ensisijainen, eikä alaonttolaskimosuodatinta suositella «Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic t...»2 «Venous Thromboembolic Diseases: The Management of ...»3.

Kirjallisuutta

  1. Decousus H, Leizorovicz A, Parent F ym. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. Prévention du Risque d'Embolie Pulmonaire par Interruption Cave Study Group. N Engl J Med 1998;338:409-15 «PMID: 9459643»PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e419S-94S «PMID: 22315268»PubMed
  3. Venous Thromboembolic Diseases: The Management of Venous Thromboembolic Diseases and the Role of Thrombophilia Testing. NICE Clinical Guidelines, No. 144 National Clinical Guideline Centre (UK). London: Royal College of Physicians (UK); 2012, s. 31. http://www.nice.org.uk/guidance/cg144/resources/guidance-venous-thromboembolic-diseases-the-management-of-venous-thromboembolic-diseases-and-the-role-of-thrombophilia-testing-pdf