Takaisin

Antikoagulaatiohoidon kesto potilaalla, jolla on toistuva idiopaattinen tukos tai pysyvä vaaratekijä

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: B

Potilaille, joilla on toistuva idiopaattinen tukos tai pysyvä vaaratekijä, kuten aktiivinen syöpä tai vaikea perinnöllinen tai pysyvä hankinnainen tukosalttius (esim. kahden trombofilian yhdistelmä tai luonnollisten antikoagulanttien vajaus), pysyvää hoitoa pidetään tarpeellisena.

Satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Schulman S, Granqvist S, Holmström M ym. The durat...»1 verrattiin 6 kuukauden pituista antikoagulaatiohoitoa jatkuvaan antikoagulaatiohoitoon uusiutuneen laskimotukoksen sairastaneiden 227 potilaan aineistossa. Syvä laskimotukos ja keuhkoveritulppa olivat päätetapahtumia, joita sattui neljän seurantavuoden aikana 20,7 %:lle 6 kuukauden pituisen hoidon saaneille ja 2,6 %:lle jatkuvaa antikoagulaatiohoitoa saaneista. Vakavia verenvuotoja sattui 2,7 %:lle kuuden kuukauden hoidon saaneista ja 8,6 %:lle jatkuvaa hoitoa saaneista. Ryhmien välillä ei ollut eroja kuolleisuudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ulkomaiset konsensussuositukset tukevat suositusta «Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic t...»2, «Martinelli I. Risk factors in venous thromboemboli...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vuotoriski on huomioitava.

Kirjallisuutta

  1. Schulman S, Granqvist S, Holmström M ym. The duration of oral anticoagulant therapy after a second episode of venous thromboembolism. The Duration of Anticoagulation Trial Study Group. N Engl J Med 1997;336:393-8 «PMID: 9010144»PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ ym. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e419S-94S «PMID: 22315268»PubMed
  3. Martinelli I. Risk factors in venous thromboembolism. Thromb Haemost 2001;86:395-403 «PMID: 11487029»PubMed