Takaisin

Steroidit tai antiadhesiiviset oligosakkaridit äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: B

Intranasaalisella steroidilla tai intranasaalisella antiadhesiivisella oligosakkaridilla ei voitane ehkäistä äkillisen välikorvatulehduksen kehittymistä.

Ruohola ym. «Ruohola A, Heikkinen T, Waris M ym. Intranasal flu...»1 (2000) antoivat satunnaisesti flutikasonia tai lumetta 2 kertaa päivässä viikon ajan 210:lle noin 2-vuotiaalle lapselle, joilla oli ollut flunssan oireita korkeintaan 48 tuntia ja joilla korvat olivat vielä terveet. Korvat tutkittiin seuraavan kerran viimeistään 1 viikon kuluttua.

Otiitti kehittyi flutikasoniryhmässä 38,1 %:lle ja lumeryhmässä 28,2 %:lle lapsista. Myös hengitystieinfektion etiologiaa selvitettiin. Rinoviruksen aiheuttamissa taudeissa flutikasoni jopa altisti otiiteille lumeeseen verrattuna (45,7 vs. 14,7 %, p = 0,005).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ukkosen ym. «Ukkonen P, Varis K, Jernfors M ym. Treatment of ac...»2 (2000) tutkimuksessa 507 tervettä 10–24 kuukauden ikäistä lasta satunnaistettiin saamaan 3 kuukauden ajan intranasaalisesti joko antiadhesiivista oligosakkaridia (NE-1530) tai lumetta.

Ainakin 1 otiittiepisodi ilmaantui 43 %:lle oligosakkaridia ja 34 %:lle lumetta saaneista lapsista. Haittavaikutuksia tai vaikutusta otopatogeenien nielukantajuuteenkaan ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ruohola A, Heikkinen T, Waris M ym. Intranasal fluticasone propionate does not prevent acute otitis media during viral upper respiratory infection in children. J Allergy Clin Immunol 2000;106:467-71 «PMID: 10984365»PubMed
  2. Ukkonen P, Varis K, Jernfors M ym. Treatment of acute otitis media with an antiadhesive oligosaccharide: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2000;356:1398-402 «PMID: 11052582»PubMed