Takaisin

Lyhyt steroidikuuri vuotavan putkikorvan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Terho Heikkinen ja Tanja Laukkala
15.11.2017

Näytön aste: B

Antibioottihoidon lisäksi annettava lyhyt steroidikuuri nopeuttaa vuodon loppumista tärykalvoputken kautta vuotavassa otiitissa.

Ruoholan ym. «Ruohola A, Heikkinen T, Jero J ym. Oral prednisolo...»1 (1999) satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa analysoitiin 50 lasta (mediaani-ikä 1,9 vuotta), joilla oli akuutisti alkanut vuoto tuubista. 64 %:lla lapsista vuoto oli kestänyt alle 1 vuorokauden, ja 94 %:lla oli samanaikaisia ylähengitystieinfektion oireita. Kaikki lapset saivat antibioottihoidoksi amoksisilliini-klavulaanihappoa 7 päivän ajan, ja tukilääkityksenä heille annettiin joko prednisolonia (2 mg/kg/vrk 3 annokseen jaettuna) 3 päivän ajan tai vastaavaa lumelääkettä.

Prednisoloniryhmässä vuodon mediaanikesto oli 1,0 päivää (25–75 % väli 1,0–2,0 päivää), kun se oli lumeryhmässä 3,0 päivää (25–75 % väli 2,0–4,0 päivää). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Vuoto loppui viimeistään 2 päivässä 91 %:lla prednisolonia saaneista, mutta vain 30 %:lla lumetta saaneista (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ruohola A, Heikkinen T, Jero J ym. Oral prednisolone is an effective adjuvant therapy for acute otitis media with discharge through tympanostomy tubes. J Pediatr 1999;134:459-63 «PMID: 10190921»PubMed