Takaisin

Äidin alkoholinkäyttö ensimmäisellä raskauskolmanneksella

Näytönastekatsaukset
Ilona Autti-Rämö, Hannu Alho ja Jorma Komulainen
31.8.2015

Näytön aste: A

Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikainen humalahakuinen alkoholinkäyttö lisää sikiön epämuodostumien riskiä. Mitään turvarajaa ei voida asettaa.

Ernhart ym. «Ernhart CB, Sokol RJ, Martier S ym. Alcohol terato...»1 totesivat 359 vastasyntyneen kohorttitutkimuksessa, että sikiön elinepämuodostumien ja dysmorfisten piirteiden riski kasvaa merkittävästi, jos raskauden alussa tai juuri ennen raskautta äidin alkoholinkäyttö on ylittänyt 6 annosta/vrk, mutta raja ei ole yksiselitteinen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mills ja Graubard «Mills JL, Graubard BI. Is moderate drinking during...»2 kysyivät raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikaisesta alkoholikäytöstä 32 870 naiselta ja selvittivät syntyneiden lasten elinepämuodostumat. Tutkimuksessa todettiin synnytys- ja virtsateiden epämuodostumien korreloivan merkittävästi raskauden alkuvaiheen alkoholinkäyttöön.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Polygeniksen ym. tekemässä meta-analyysissa «Polygenis D, Wharton S, Malmberg C ym. Moderate al...»3 todettiin, että käyttömäärä 28 g/viikko – 28 g/vrk (2 aa/vko – 2aa/vrk) ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ei lisää sikiön epämuodostumien vaaraa. Vaarasuhde oli 1,01 ja 95 % luottamusväli 0,94–1,108. Meta-analyysissa altistettuja oli 24 007, ei-altistettuja 106 803.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic re...»4 arvioitiin sosiaalisen alkoholinkäytön (alle 84 g alkoholia eli vähemmän kuin 7 alkoholiannosta/vko) vaikutuksia keskenmenoon, kuolleena syntyneisiin, kasvuhäiriöön, ennenaikaisuuteen, syntymämittoihin ja epämuodostumiin. Yhteensä 46 artikkelia täyttivät hakukriteerit. Tutkijat toteavat, että vähäisen alkoholin käytön (alle 7 annosta/viikko ja korkeintaan 1 annos/vrk) raskauden aikana ei voida sanoa olevan turvallista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Monet tutkimukset olivat metodologisesti heikkotasoisia, ja tulokset eivät olleet yhdenmukaisia.

Kommentti:

Alkoholi on eläinkokeissa osoitettu teratogeeniksi. Elimet muodostuvat raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, ja kullakin elimellä on oma teratogeeneille sensitiivisin periodi. Tutkimustiedon perusteella ei voida arvioida turvarajaa äidin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisen alkoholinkäytön määrän ja sikiön epämuodostumariskin välille. Korkea alkoholipitoisuus sikiön elimen kannalta sensitiivisenä päivänä voi johtaa kyseisen elimen vaikeaan rakennepoikkeamaan.

Kirjallisuutta

 1. Ernhart CB, Sokol RJ, Martier S ym. Alcohol teratogenicity in the human: a detailed assessment of specificity, critical period, and threshold. Am J Obstet Gynecol 1987;156:33-9 «PMID: 3799767»PubMed
 2. Mills JL, Graubard BI. Is moderate drinking during pregnancy associated with an increased risk for malformations? Pediatrics 1987;80:309-14 «PMID: 3627880»PubMed
 3. Polygenis D, Wharton S, Malmberg C ym. Moderate alcohol consumption during pregnancy and the incidence of fetal malformations: a meta-analysis. Neurotoxicol Teratol 1998;20:61-7 «PMID: 9511170»PubMed
 4. Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-52 «PMID: 17233797»PubMed