Takaisin

Potilaan haastatteleminen: avoin kysymys alkoholinkäytöstä

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
31.8.2015

Näytön aste: C

Keskustelu alkoholinkäytöstä lienee syytä aloittaa avoimella kysymyksellä.

Yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa «Steinweg DL, Worth H. Alcoholism: the keys to the ...»1 on verrattu 43 alkoholiriippuvaisen potilaan tunnistamista strukturoidulla kyselyllä, kun edeltävä kysymystyyppi oli avoin tai suljettu. Strukturoidun kyselyn perusteella 95 % avoimen kysymyksen ryhmässä verrattuna 32 % suljetun kysymyksen ryhmässä tunnistui alkoholiriippuvaisiksi (p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Steinweg DL, Worth H. Alcoholism: the keys to the CAGE. Am J Med 1993;94:520-3 «PMID: 8498397»PubMed