Takaisin

Potilaan haastatteleminen: Alkoholin käyttömäärät

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
31.8.2015

Näytön aste: C

Alkoholin käyttömääriä kysyttäessä lienee parempi johdatella arvioon tarjoamalla pikemminkin suuria kuin pieniä juomamääriä.

Tutkimuksessa «Poikolainen K, Kärkkäinen P. Nature of questionnai...»1selvitettiin katkaisuhoitoon hakeutuvien potilaiden (73 miestä ja 13 naista) puolen vuoden takaista alkoholinkäyttöä kahdenlaisella kyselylomakkeella. Molemmissa kysyttiin käytön taajuutta ja määrää. Toisessa tarjottiin vaihtoehdoiksi pienempiä käyttömääriä ("lievä kysely") ja harvempia frekvenssejä kuin toisessa ("kova kysely"). Edellisen kyselyn perusteella arvioitu päivittäin juotu absoluuttinen alkoholimäärä oli 137 g ja jälkimmäisessä vastaavasti 302 g. Jälkimmäinen arvio korreloi paremmin kysyttyyn krapularyyppymäärän tarpeeseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Poikolainen K, Kärkkäinen P. Nature of questionnaire options affects estimates of alcohol intake. J Stud Alcohol 1985;46:219-22 «PMID: 4010298»PubMed