Takaisin

Potilaan haastatteleminen: kymmenen kysymyksen AUDIT

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto ja Jorma Komulainen
31.8.2015

Näytön aste: A

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) on tehokas tapa seuloa alkoholin ongelmakäyttöä. Optimaalisin seulontaraja on suomalaisilla tavallisimmin miehillä vähintään ≥ 8 ja naisilla ≥ 6 pistettä.

AUDIT-lomake on kehitetty WHO:n toimesta kuuden maan yhteistyönä «Saunders JB, Aasland OG, Babor TF ym. Development ...»1; otoskoko oli lähes 2 000 potilasta. Liikakäyttöä mitattiin monin kriteerein. Alkuperäisen tutkimuksen mukaan AUDIT:n herkkyys tunnistaa nämä tilat on 92 % ja tarkkuus 94 % katkaisurajalla 8 pistettä tai enemmän. Sittemmin AUDIT:sta on julkaistu yli 50 tutkimusta, joissa on käytetty hyväksyttävää standardia (DIS, CIDI, DSM-luokitus, tarkka takautuva juomismäärä) «Fiellin DA, Reid MC, O'Connor PG. Screening for al...»2, «Bradley KA, Boyd-Wickizer J, Powell SH ym. Alcohol...»3, «Reinert DF, Allen JP. The Alcohol Use Disorders Id...»4, «Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders id...»5, «Berner MM, Kriston L, Bentele M ym. The alcohol us...»6.

AUDIT on paras strukturoitu mittari sekä naisille, miehille, nuorille että iäkkäille terveydenhuollossa asioiville potilaille «Saunders JB, Aasland OG, Babor TF ym. Development ...»1, «Fiellin DA, Reid MC, O'Connor PG. Screening for al...»2, «Bradley KA, Boyd-Wickizer J, Powell SH ym. Alcohol...»3, «Reinert DF, Allen JP. The Alcohol Use Disorders Id...»4, «Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders id...»5, «Berner MM, Kriston L, Bentele M ym. The alcohol us...»6, «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. The Alcohol Use Diso...»10. Eniten tutkimusnäyttöä sen toimivuudesta on työikäisten joukossa. Testin herkkyys on tuoreen meta-analyysin mukaan 31–89 % ja tarkkuus 83–96 % perusterveydenhuollossa tehtyihin kahdeksaan tutkimukseen «Berner MM, Kriston L, Bentele M ym. The alcohol us...»6. Eri toimipisteissä tehtyjen 18 tutkimuksen perusteella luotettavuuskerroin on 0,83 (luottamusväli 0,75–0,97) «Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders id...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kansainvälisissä aineistoissa pisterajana on käytetty sekä miehille että naisille ≥ 8. Rajan pienentämistä naisilla on suositeltu arvoon 5 tai 6 «Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders id...»5. Suomalaisaineistossa naisten osalta suositeltavin katkaisuraja optimaalisen herkkyyden ja tarkkuuden saavuttamiseksi on ≥ 5 tai 6 pistettä naisilla «Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectivene...»7, «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbrev...»8ja ≥ 7 tai 8 miehillä «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbrev...»8, «Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and i...»9. Ikääntyneillä pisteraja näyttäisi olevan alhaisempi (≥ 5) «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. The Alcohol Use Diso...»10.

Kirjallisuutta

 1. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF ym. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction 1993;88:791-804 «PMID: 8329970»PubMed
 2. Fiellin DA, Reid MC, O'Connor PG. Screening for alcohol problems in primary care: a systematic review. Arch Intern Med 2000;160:1977-89 «PMID: 10888972»PubMed
 3. Bradley KA, Boyd-Wickizer J, Powell SH ym. Alcohol screening questionnaires in women: a critical review. JAMA 1998;280:166-71 «PMID: 9669791»PubMed
 4. Reinert DF, Allen JP. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): a review of recent research. Alcohol Clin Exp Res 2002;26:272-9 «PMID: 11964568»PubMed
 5. Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders identification test: an update of research findings. Alcohol Clin Exp Res 2007;31:185-99 «PMID: 17250609»PubMed
 6. Berner MM, Kriston L, Bentele M ym. The alcohol use disorders identification test for detecting at-risk drinking: a systematic review and meta-analysis. J Stud Alcohol Drugs 2007;68:461-73 «PMID: 17446987»PubMed
 7. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res 2006;30:1884-8 «PMID: 17067353»PubMed
 8. Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey. Drug Alcohol Depend 2009;103:25-9 «PMID: 19395203»PubMed
 9. Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and its detection among middle-aged men using AUDIT, AUDIT-C and AUDIT-3. Drug Alcohol Rev 2007;26:295-9 «PMID: 17454019»PubMed
 10. Aalto M, Alho H, Halme JT ym. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and its derivatives in screening for heavy drinking among the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26:881-5 «PMID: 20661878»PubMed