Takaisin

Potilaan haastatteleminen: kolmen kysymyksen AUDIT-C

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto ja Jorma Komulainen
1.9.2015

Näytön aste: B

Alkoholin ongelmakäytön seulomisessa lienee AUDIT:sta johdettu lyhyt, kolmen ensimmäisen kysymyksen sarja (AUDIT-C) tehokas. Seulontaraja on tavallisimmin miehille ≥ 6 ja naisille ≥ 5.

Meta-analyysissä verrattiin AUDIT:n ja AUDIT-C:n toimivuutta eri toimiympäristöissä ja eri käyttäjäryhmien tunnistamisessa. Kahdeksan tutkimusta pohjautui perusterveydenhuollon- ja kaksi sairaalan potilasaineistoihin, neljä tutkimuksista oli väestöpohjaisia. Yhtään ensiapupoliklinikoilla tehtyä tutkimusta ei löytynyt. AUDIT:n ja AUDIT-C:n sensitiivisyys ongelmakäytön tunnistamisessa perusterveydenhuollossa olivat vastaavasti 0,81 ja 0,86 ja riskikäytön tunnistamisessa 0,81 ja 0,97. AUDIT:n spesifisyys oli hieman parempi kuin AUDIT-C:n. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei AUDIT:n ja AUDIT-C:n välillä todettu perusterveydenhuollon potilailla. Myöskään naisten ja miesten välillä ei testien toimivuudessa todettu eroja. Tutkimusten heterogeenisyyden sekä väestö- ja sairaalatutkimusten vähyyden vuoksi ei varmuudella voida luottaa, että AUDIT-C olisi AUDIT:n veroinen perusterveydenhuollon ulkopuolella, väestöön kohdennetuissa seulonnoissa tai diagnoositasoisten häiriöiden tunnistamisessa «Kriston L, Hölzel L, Weiser AK ym. Meta-analysis: ...»1.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Kansainvälisissä tutkimuksissa pisterajat ovat vaihdelleet ja ovat ilmeisimmin juomakulttuurisidonnaisia. Suomalaisissa aineistoissa ongelmakäytön seulontarajat olivat miehillä ≥ 6 ja naisilla ≥ 4 tai 5 «Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectivene...»2, «Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and i...»3, «Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbrev...»4.

Kirjallisuutta

  1. Kriston L, Hölzel L, Weiser AK ym. Meta-analysis: are 3 questions enough to detect unhealthy alcohol use? Ann Intern Med 2008;149:879-88 «PMID: 19075207»PubMed
  2. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res 2006;30:1884-8 «PMID: 17067353»PubMed
  3. Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and its detection among middle-aged men using AUDIT, AUDIT-C and AUDIT-3. Drug Alcohol Rev 2007;26:295-9 «PMID: 17454019»PubMed
  4. Aalto M, Alho H, Halme JT ym. AUDIT and its abbreviated versions in detecting heavy and binge drinking in a general population survey. Drug Alcohol Depend 2009;103:25-9 «PMID: 19395203»PubMed