Takaisin

Laboratoriokokeet: veren alkoholipitoisuus ja alkoholin metaboliitit

Näytönastekatsaukset
Onni Niemelä
1.9.2015

Näytön aste: B

Veren alkoholipitoisuuden ja alkoholimetaboliittien määrittäminen saattaa olla parempi haitallisen alkoholikulutuksen ja alkoholiriippuvuuden mittari kuin muut perinteiset laboratoriokokeet nuorilla työikäisillä päivystyspotilailla.

Väittämä perustuu prospektiiviseen tutkimukseen, joka käsittää 349 peräkkäistä vammapotilasta (ikä 16–49 vuotta) yliopistosairaalan tapaturmayksikössä «Savola O, Niemelä O, Hillbom M. Blood alcohol is t...»1. Käytetyn alkoholin määrä ja juomatapa selvitettiin haastattelemalla. Vammapotilaista 8 % oli alkoholiriippuvaisia ja 61 % usein itsensä humalaan juovia. Näistä potilaista 68 %:lla veren alkoholitesti oli positiivinen. Testin sensitiivisyys alkoholiongelman toteamisessa oli 68 % ja spesifisyys 94 %. Muiden laboratorio-osoittimien (GT, MCV, CDT, ASAT) merkitys oli huomattavasti vähäisempi.

Fleming ym. «Fleming M, Bhamb B, Schurr M ym. Alcohol biomarker...»2 tutkivat 213 traumapotilasta, joista 75 % raportoi alkoholinkulutusta edeltävältä kuukaudelta: 34 % oli usein itsensä humalaan juovia ja 13 % alkoholiriippuvaisia. Tässä aineistossa 22 %:lla löytyi veren positiivinen alkoholipitoisuus ja 14 %:lla positiivinen CDT-löydös. Näillä laboratoriokokeilla saatiin esiin 16 tapausta (7,4 % aineistosta), joissa alkoholin haitallinen käyttö olisi muuten jäänyt havaitsematta.

Alkoholin aineenvaihduntatuotteen etyyliglukuronidin (EtG) mittaamisella potilaan virtsa- tai seeruminäytteestä voidaan todeta alkoholinkulutus vielä muutamia päiviä sen jälkeen, kun alkoholi on jo metaboloitunut elimistöstä «Neumann T, Helander A, Dahl H ym. Value of ethyl g...»3, «Helander A, Péter O, Zheng Y. Monitoring of the al...»4. Päivystysyksikön aineistossa, joka käsitti 81 kliinisesti ei-humalassa olevaa potilasta, joista 28 % ylitti AUDIT-kyselyn riskirajat ja joista 4 %:lla oli positiivinen veren alkoholilöydös, löytyi 38 % EtG-positiivisia tapauksia. EtG korreloi myös raportoidun alkoholinkulutuksen määrään «Neumann T, Helander A, Dahl H ym. Value of ethyl g...»3. Helander ym. «Helander A, Péter O, Zheng Y. Monitoring of the al...»4 totesivat 40:n alkoholia haitallisesti käyttävän tai alkoholiriippuvaisen potilaan kahden vuoden seurannassa, että EtG:n mittaamisella voidaan parantaa myös relapsien toteamisen herkkyyttä CDT-määrityksiin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Savola O, Niemelä O, Hillbom M. Blood alcohol is the best indicator of hazardous alcohol drinking in young adults and working-age patients with trauma. Alcohol Alcohol 2004;39:340-5 «PMID: 15208168»PubMed
  2. Fleming M, Bhamb B, Schurr M ym. Alcohol biomarkers in patients admitted for trauma. Alcohol Clin Exp Res 2009;33:1777-81 «PMID: 19645733»PubMed
  3. Neumann T, Helander A, Dahl H ym. Value of ethyl glucuronide in plasma as a biomarker for recent alcohol consumption in the emergency room. Alcohol Alcohol 2008;43:431-5 «PMID: 18503080»PubMed
  4. Helander A, Péter O, Zheng Y. Monitoring of the alcohol biomarkers PEth, CDT and EtG/EtS in an outpatient treatment setting. Alcohol Alcohol 2012;47:552-7 «PMID: 22691387»PubMed