Takaisin

Alkoholinkäyttöön liittyvän lyhytneuvonnan vaikutuksen kesto

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
2.9.2015

Näytön aste: C

Lyhytneuvonnan vaikutus kestänee 9–24 kuukautta.

Tutkimuksissa seuranta-ajat ovat olleet tavallisimmin 12 kuukautta. Kahdessa tutkimuksessa «Kristenson H, Ohlin H, Hultén-Nosslin MB ym. Ident...»1, «Persson J, Magnusson PH. Early intervention in pat...»2lyhytneuvonnan vaikutus oli havaittavissa vielä 24 kuukauden kuluttua. Pidemmissä seurannoissa tulokset ovat ristiriitaisia.

Flemingin ym. tutkimuksen «Fleming MF, Barry KL, Manwell LB ym. Brief physici...»3 neljän vuoden seurannassa «Fleming MF, Mundt MP, French MT ym. Brief physicia...»4 selvitettiin 382 kontrolli- ja 392 interventioryhmän potilaan tilannetta ja todettiin pieni ero ryhmien välillä lyhytneuvonnan hyväksi. Juomamäärät ja humalajuominen olivat hoitoryhmässä merkitsevästi vähäisempiä, samoin kuin sairaalahoitopäivien (p < 0,05) sekä ensiapukäyntien (p < 0,08) määrä seuranta-aikana. Kontrolliryhmän potilaista kuoli seuranta-aikana seitsemän ja hoitoryhmässä kolme.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kristenson ym. toteuttivat alkuperäisen tutkimuksensa «Kristenson H, Ohlin H, Hultén-Nosslin MB ym. Ident...»1 potilaiden rekisteriseurannan todeten merkitsevän eron kuolleisuudessa «Kristenson H, Osterling A, Nilsson JA ym. Preventi...»5. Seurannan mediaani oli 13 vuotta. Lyhytneuvontaryhmässä (n = 365) 38 (10,4 %) miestä oli kuollut; kontrolliryhmässä (n = 302) 42 (13,9 %). Ryhmien välillä ei ollut eroa kokonais-, sydäntauti- tai syöpäkuolleisuudessa. Sen sijaan alkoholiehtoisia kuolemia oli lyhytneuvontaryhmässä merkitsevästi vähemmän (p = 0,026). Toisessa tutkimuksessa «Wutzke SE, Conigrave KM, Saunders JB ym. The long-...»6, joka on Australian osatutkimus WHO:n lyhytneuvontatutkimuksesta «A cross-national trial of brief interventions with...»7, havaittiin teho 9 kuukauden kuluttua, muttei enää kymmenen vuoden kuluttua lyhytneuvonnasta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sairaalapotilaisiin keskittyvä Cochrane-katsaus «McQueen J, Howe TE, Allan L ym. Brief intervention...»8 tarkastelee 14 tutkimusta, joissa mukana oli 4 041 tutkittavaa. Kuuden kuukauden seurannan jälkeen (4 tutkimusta, 453 tutkittavaa) alkoholin viikkokulutus väheni hoitoryhmässä 69 grammaa enemmän kuin kontrolliryhmässä. Ero säilyi 9 kuukauden kohdalla (1 tutkimus, 479 tutkittavaa), mutta hävisi 12 kuukauden seurannan jälkeen (4 tutkimusta, 1073 tutkittavaa). Analyysiin otetuilla tutkimusten seurantapisteet vaihtelivat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Kristenson H, Ohlin H, Hultén-Nosslin MB ym. Identification and intervention of heavy drinking in middle-aged men: results and follow-up of 24-60 months of long-term study with randomized controls. Alcohol Clin Exp Res 1983;7:203-9 «PMID: 6135365»PubMed
 2. Persson J, Magnusson PH. Early intervention in patients with excessive consumption of alcohol: a controlled study. Alcohol 1989;6:403-8 «PMID: 2573364»PubMed
 3. Fleming MF, Barry KL, Manwell LB ym. Brief physician advice for problem alcohol drinkers. A randomized controlled trial in community-based primary care practices. JAMA 1997;277:1039-45 «PMID: 9091691»PubMed
 4. Fleming MF, Mundt MP, French MT ym. Brief physician advice for problem drinkers: long-term efficacy and benefit-cost analysis. Alcohol Clin Exp Res 2002;26:36-43 «PMID: 11821652»PubMed
 5. Kristenson H, Osterling A, Nilsson JA ym. Prevention of alcohol-related deaths in middle-aged heavy drinkers. Alcohol Clin Exp Res 2002;26:478-84 «PMID: 11981123»PubMed
 6. Wutzke SE, Conigrave KM, Saunders JB ym. The long-term effectiveness of brief interventions for unsafe alcohol consumption: a 10-year follow-up. Addiction 2002;97:665-75 «PMID: 12084136»PubMed
 7. A cross-national trial of brief interventions with heavy drinkers. WHO Brief Intervention Study Group. Am J Public Health 1996;86:948-55 «PMID: 8669518»PubMed
 8. McQueen J, Howe TE, Allan L ym. Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD005191 «PMID: 21833953»PubMed