Takaisin

Karbamatsepiini alkoholivieroitusoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Karbamatsepiini ei ole ensisijainen alkoholivieroituslääke. Sillä voidaan hoitaa lieviä ja keskivaikeita kouristuksia, mutta se ei estä tehokkaasti alkoholivieroitukseen liittyviä kouristuskohtauksia. Karbamatsepiinia voitaneen käyttää, jos potilaalla on aiemmin esiintynyt lieviä vieroituskouristuksia.

Cochrane-katsauksessa «Minozzi S, Amato L, Vecchi S ym. Anticonvulsants f...»1, jossa analysoitiin 56 tutkimusta (yhteensä 4 076 potilasta), todetaan, että karbamatsepiinia ei tule käyttää ensisijaisena alkoholivieroituslääkkeenä, eikä sillä näytä olevan kouristuksia ehkäisevää tehoa, mikäli potilaalla on aiemmin ilmennyt vieroitusoireena epileptisiä kohtauksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines f...»2 bentsodiatsepiinien käytöstä vieroitusoireiden hoidossa todetaan samoin, että bentsodiatsepiini on ensisijainen alkoholivieroituslääke ja että bentsodiatsepiineihin verrattuna karbamatsepiini ei estä tehokkaasti kouristuskohtauksia. Katsauksessa oli mukana jossa oli 64 eri tutkimusta (yhteensä 4 363 potilasta).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Minozzi S, Amato L, Vecchi S ym. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005064 «PMID: 20238337»PubMed
  2. Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005063 «PMID: 20238336»PubMed