Takaisin

Tiamiinin käyttö Wernick–Korsakovin syndrooman ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Tiamiinilla (B1-vitamiini) voidaan todennäköisesti estää uhkaavaa Wernicken enkefalopatiaa jos potilaalla on mahdollinen B1-vitamiinin puutos.

Tiamiinin hyödystä alkoholiperäisen WKS:n (Wernicke–Korsakovin syndrooma) ehkäisyssä on paljon tutkimuksia «Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new c...»1. Kyseisessä katsauksessa suositellaan kaikille vakavista alkoholin vieroitusoireista kärsiville 250 mg tiamiinia lihaksensisäisesti 3–5 vuorokauden ajan. Mikäli kliiniset löydökset viittaavat mahdolliseen Wernicken enkefalopatiaan, suositellaan jopa 500 mg:n annosta 2–3 päivän ajan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aiemmin ilmestyneessä Cohrane-katsauksessa «Day E, Bentham P, Callaghan R ym. Thiamine for Wer...»2 todetaan, että jos väestössä ei ole todettavissa B-vitamiininpuutosta, tiamiinin tehokkaasta annoksesta ei ole kuitenkaan selvyyttä WKS-oireyhtymän ehkäisyssä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Viimeisimmässä Cocharane katsauksessa «Day E, Bentham PW, Callaghan R ym. Thiamine for pr...»3oli mukana kaksi satunnaistettua tutkimusta. Vain toisessa tukituksessa oli riittävästi tietoa annosanalyysien tekemiseen «Ambrose ML, Bowden SC, Whelan G. Thiamin treatment...»4. Kyseisessä tutkimuksessa oli verrattu 20, 50,100 ja 200 mg tiamiiniannosta 5 mg annokseen kahden päivän päästä annoksesta. Ainoastaan 200 mg annos oli merkitsevästi tehokkaampi estämään kognitiivisen suoriutumisen huononemista (delayed alternation test: mean difference -17,9; 95 % CI -35,4 - -0,4, p = 0,04). Yhteenvedossa todetaan että selvää annossuositusta ei tutkimuksen perusteella pystytä edelleenkään antamaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sechi G, Serra A. Wernicke's encephalopathy: new clinical settings and recent advances in diagnosis and management. Lancet Neurol 2007;6:442-55 «PMID: 17434099»PubMed
  2. Day E, Bentham P, Callaghan R ym. Thiamine for Wernicke-Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD004033 «PMID: 14974055»PubMed
  3. Day E, Bentham PW, Callaghan R ym. Thiamine for prevention and treatment of Wernicke-Korsakoff Syndrome in people who abuse alcohol. Cochrane Database Syst Rev 2013;7:CD004033 «PMID: 23818100»PubMed
  4. Ambrose ML, Bowden SC, Whelan G. Thiamin treatment and working memory function of alcohol-dependent people: preliminary findings. Alcohol Clin Exp Res 2001;25:112-6 «PMID: 11198705»PubMed