Takaisin

Disulfiraami alkoholiriippuvuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Valvottu disulfiraamilääkitys (400 mg kahdesti viikossa tai 200 mg/vrk) on parantanut merkitsevästi pelkillä psykososiaalisilla menetelmillä saatuja tuloksia alkoholiriippuvuuden hoidossa.

Disulfiraami estää alkoholin palaessa muodostuvan asetaldehydin palamista edelleen etikkahapoksi. Asetaldehydin kertyminen verenkiertoon aiheuttaa kasvojen ja ylävartalon punastumisen, päänsärkyä, pahoinvointia, sydämentykytystä ja hypertoniaa. Näiden joskus hankalienkin haittavaikutusten tähden potilaan ajatellaan välttävän alkoholinkäyttöä lääkityksen aikana.

Disulfiraamia on verrattu lumelääkkeeseen useassa satunnaistetussa tutkimuksessa. Viimeisimmässä Disulfiraamikatsauksessa oli mukana 26 tutkimusta ja 1 527 potilasta «Jørgensen CH, Pedersen B, Tønnesen H. The efficacy...»1.

Kahdessa tutkimuksessa «Fuller RK, Roth HP. Disulfiram for the treatment o...»2, «Fuller RK, Branchey L, Brightwell DR ym. Disulfira...»3 lääkkeen ottamista ei valvottu. Näissä tutkimuksissa vain 20 % potilaista otti lääkettä eikä tutkimusryhmien välillä saatu merkittäviä eroja.

Tutkimuksissa, joissa disulfiraamin lääkkeen ottoa valvottiin (supervised or controlled administration) «Fuller R, Roth H, Long S. Compliance with disulfir...»4, «Chick J, Gough K, Falkowski W ym. Disulfiram treat...»5 raittiiden päivien lukumäärä oli merkitsevästi suurempi disulfiraamia kuin lumelääkettä saaneiden joukossa.

Meta-analyysin «Slattery J, Chick J, Cochrane M ym. Prevention of ...»6perusteella valvotun hoidon vaikuttavuus valvomattomaan hoitoon verrattuna oli hyvä (OR = 0,53; luottamusväli 0,26–0,79). Suomalaisessa tutkimuksessa «Laaksonen E, Koski-Jännes A, Salaspuro M ym. A ran...»7, jossa verrattiin disulfiraamia, naltreksonia ja akamprosaattia, oli valvottu disulfiraamilääkitys merkittävästi parempi kuin muut lääkeryhmät.

Kaikissa yllä mainituissa tutkimuksissa sekä aktiivista lääkettä että lumelääkettä saaneet saivat hyvin vaihtelevasti myös erityyppisiä psykososiaalisia hoitoja tai tukea, yksilöterapiaa, käyttäytymisterapiaa, verkostoterapiaa tai AA-tukea. Yhteenvetona voidaan todeta, että valvottu disulfiraamilääkitys parantaa merkitsevästi tavanomaisilla hoidoilla saatuja alkoholiriippuvuuden hoitotuloksia. Valvomaton (potilaalle annettu resepti) disulfiraamilääkitys ja implanttivalmiste on osoitettu tehottomiksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jørgensen CH, Pedersen B, Tønnesen H. The efficacy of disulfiram for the treatment of alcohol use disorder. Alcohol Clin Exp Res 2011;35:1749-58 «PMID: 21615426»PubMed
  2. Fuller RK, Roth HP. Disulfiram for the treatment of alcoholism. An evaluation in 128 men. Ann Intern Med 1979;90:901-4 «PMID: 389121»PubMed
  3. Fuller RK, Branchey L, Brightwell DR ym. Disulfiram treatment of alcoholism. A Veterans Administration cooperative study. JAMA 1986;256:1449-55 «PMID: 3528541»PubMed
  4. Fuller R, Roth H, Long S. Compliance with disulfiram treatment of alcoholism. J Chronic Dis 1983;36:161-70 «PMID: 6337171»PubMed
  5. Chick J, Gough K, Falkowski W ym. Disulfiram treatment of alcoholism. Br J Psychiatry 1992;161:84-9 «PMID: 1638335»PubMed
  6. Slattery J, Chick J, Cochrane M ym. Prevention of relapse in alcohol dependence. In Health Tecnology Assessment Report 3, 2003, Glasgow, Health Tecnology Board of Scotland
  7. Laaksonen E, Koski-Jännes A, Salaspuro M ym. A randomized, multicentre, open-label, comparative trial of disulfiram, naltrexone and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol 2008;43:53-61 «PMID: 17965444»PubMed