Takaisin

Akamprosaatti alkoholiriippuvuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Akamprosaatti (Suomessa erityisluvalla) auttaa raittiuden ylläpitämisessä.

Akamprosaatti on tauriinin kalsiumsuola. Sillä on osoitettu olevan vaikutuksia mm. aivojen eksitatoriseen glutaminergiseen hermojärjestelmään. Lisäksi akamprosaatti toimii GABA-reseptorin agonistina. Aineen vaikutuksen perusmekanismeja solutasolla ei vielä tunneta, mutta parhaiten se näyttäisi toimivan raittiuden ylläpitämisessä. Lääkettä ei ole rekisteröity Suomessa.

Cochrane katsaukseen «Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S ym. Acampros...»1 oli otettu mukaan 24 kontrolloitua tutkimusta, joissa oli kaikkiaan lähes 7 000 tutkittua henkilöä. ITT-analyysissä (ITT = intention to treat) kahdessakymmenessä tutkimuksessa akamprosaatti tuotti merkitsevästi paremman hoitotuloksen kuin lumelääke, kun hoitotavoitteena oli raittiuden ylläpitäminen. Kun hoitoon on liitetty psykososiaalinen hoito ja tulosmittarina käytetään raittiina pysymistä, vaihtelee NNT-luku välillä 6–8. Neljässä suoritetussa tutkimuksissa hoitotulos oli selvästi negatiivinen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Akamprosaatin haittapuolena on sen huono imeytyminen, lääkettä pitää ottaa kuusi tablettia päivässä jotta päästään hoitoannokseen.

Kirjallisuutta

  1. Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S ym. Acamprosate for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD004332 «PMID: 20824837»PubMed