Takaisin

Retrobulbaari-ja peribulbaaripuudutus kaihileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Juha Välimäki
27.2.2019

Näytön aste: A

Retrobulbaari- ja peribulbaaripuudutustekniikoiden välillä ei ole todettu eroa potilaan kaihileikkauksen aikana tunteman kivun määrän tai silmämunan akinesian suhteen. Sidekalvon kemoosia tavataan enemmän peribulbaaripuudutuksessa ja silmäluomien hematoomaa/verenpurkaumia enemmän retrobulbaaripuudutuksessa.

Cochrane-kirjallisuuskatsaus «Alhassan MB, Kyari F, Ejere HO. Peribulbar versus ...»1 satunnaistetuista tutkimuksista, joissa tutkittiin, saavutetaanko peribulbaaripuudutuksella (PB) hyötyä verrattuna retrobulbaaripuudutuksessa (RB) tehtävään kaihileikkaukseen nähden. Katsaus perustuu 6 eri tutkimuksen muodostamaan 1 438 potilaan aineistoon.

Katsauksen tulos oli, ettei näiden 2 puudutustekniikan välillä voitu todeta olevan eroa potilaan kaihileikkauksen aikana tunteman kivun määrässä (weighted mean difference, WMD -0,03; 95 % luottamusväli -0,17–0,11) tai silmämunan akinesian suhteen (relative risk, RR 1,04; 95 % luottamusväli 0,89–1,22). Sidekalvon kemoosia tavattiin PB-potilailla enemmän kuin RB-potilailla (RR 2,11; 95 % luottamusväli 1,46–3,05; p < 0,00001) ja luomihematoomaa todettiin enemmän RB-potilailla (RR 0,36; 95 % luottamusväli 0,15–0,88; P = 0,03).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti:Cochrane-katsaukseen kelpuutetuista 6 tutkimuksesta oli 2 suomalaisilla potilailla tehtyjä tutkimuksia. Katsauksessa ei mainita millä leikkaustekniikalla, ECCE ja/tai fako, potilaiden harmaakaihit on leikattu. Fakomenetelmällä pienen viillon kautta leikattaessa on kivun tuotto vähäisempää kuin ECCE-tekniikalla leikattaessa.

Kirjallisuutta

  1. Alhassan MB, Kyari F, Ejere HO. Peribulbar versus retrobulbar anaesthesia for cataract surgery. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD004083 «PMID: 18646099»PubMed