Takaisin

Liikunta lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Lihavuus (lapset) Työryhmä
7.5.2012

Näytön aste: C

Liikunnan lisääminen saattaa auttaa lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä.

Cochrane-katsauksessa «Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD ym. Interventi...»1 yhdessä yli vuoden kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa oli selvitelty liikunnan vaikutusta lastentarhaikäisillä (keski-ikä 4.5 vuotta, n = 292). Tutkimuksessa todettiin lasten lihavuuden ennaltaehkäisemiseksi 15 minuutin kävelyn ja 20 minuutin aerobisen harjoittelun 3 kertaa viikossa vähentävän obesiteetin prevalenssia 2.7 % interventioryhmässä 6 kuukauden aikana. Interventioryhmässä tytöillä oli pienempi todennäköisyys BMI:n kasvuun kuin kontrolleilla (OR 0.32; 95 % luottamusväli 0.18–0.56), kun pojilla liikunta lisäsi BMI-nousua (OR 1.08 ; 95 % luottamusväli 0.62–1.89). Nettovaikutus on kuitenkin vähäinen ja tutkimus ei ole raportoinut pitkäaikaisseurantaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Klusteri rct, sokkouttamisesta ei tietoa, kontaminaatiota kontrolliryhmään ei tiedossa. Kyse on yhdestä tutkimuksesta, jossa on suhteellisen pieni osallistujamäärä. Tutkimuksesta ei ole julkaistu pitkäaikaistuloksia. Poikien kohdalla luottamusväli oli leveä. Tältä osa-alueelta tarvitaan lisää tutkimusta.

Kirjallisuutta

  1. Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD ym. Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD001871 «PMID: 16034868»PubMed