Takaisin

Kannabisriippuvuuden psykososiaalinen hoito

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki
12.4.2018

Näytön aste: B

Sekä kognitiivis-behavioraalinen terapia että motivaatiota lisäävä terapia näyttäisivät olevan tehokkaita hoitomuotoja kannabisriippuvuuden hoidossa silloin, kun potilaalla ei ole vaikeaa mielenterveyden häiriötä.

Eri tutkimuksissa käytetyt terapeuttiset interventiot poikkeavat toisistaan asetelmien (ryhmä- ja yksilöterapia), pituuden (esimerkiksi 1, 2, 3, 6 tai 14 terapiaistuntoa) sekä lopputulosmuuttujien suhteen. Tämän takia tutkimukset eivät ole suoraan verrattavissa, ja meta-analyysi on vaikeaa.

Sekä kognitiivis-behavioraalinen terapia että motivaatiota lisäävä terapia ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Näitä terapiamuotoja on annettu erikseen tai yhdistettynä joko yksilö- tai ryhmäterapia-asetelmissa tai niihin on liitetty palkkiohoito.

Cochrane-katsauksessa «Gates PJ, Sabioni P, Copeland J ym. Psychosocial i...»1, käsittäen 23 RCT-tutkimusta ja 4 045 täysi-ikäistä potilasta, pääteltiin CBT:n, MI:n tai niiden yhdistelmien vaikuttavan selvästi kannabiksen käytön tiheyteen, käytettyihin annosmääriin ja kannabisriippuvuuden tasoon. Tulokset näyttäisivät olevan parempia, mikäli hoito oli riittävän intensiivistä (yli 4 käyntikertaa ja kesto yli 1kuukauden) tai jos CBT:n, MI:n tai niiden yhdistelmiin liitettiin palkkiohoito. Sen sijaan näyttö positiivisesta vaikutuksesta kannabiksen aiheuttamin ongelmiin, muiden päihteiden käyttöön, motivaatioon lopettaa kannabiksen käyttö tai mielenterveyden ongelmiin oli vähäisempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Samaan lopputulokseen päätyi myös toinen järjestelmällinen katsaus «Cooper K, Chatters R, Kaltenthaler E ym. Psycholog...»2, joka käsitti 10 RCT-tutkimusta ja 2 027 potilasta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vaikeista mielenterveyden ongelmista ja päihdehäiriöstä kärsivillä psykososiaalisten interventioiden vaikuttavuudesta ei ollut näyttöä Cochrane-katsauksen «Hunt GE, Siegfried N, Morley K ym. Psychosocial in...»3 mukaan, joka sisälsi 33 tutkimusta (4 RCT-tutkimusta) ja 3 165 potilasta. Tämä koski myös CBT:tä tai MI:tä kannabissongelman hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gates PJ, Sabioni P, Copeland J ym. Psychosocial interventions for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD005336 «PMID: 27149547»PubMed
  2. Cooper K, Chatters R, Kaltenthaler E ym. Psychological and psychosocial interventions for cannabis cessation in adults: a systematic review short report. Health Technol Assess 2015;19:1-130 «PMID: 26202542»PubMed
  3. Hunt GE, Siegfried N, Morley K ym. Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001088 «PMID: 24092525»PubMed