Takaisin

Kannabisriippuvuuden hoidon tehostaminen palkkiolla

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki
12.4.2018

Näytön aste: B

Palkitseminen rahalla tai ostosetelillä näyttäisi parantavan psykoterapian hoitotuloksia kannabisriippuvuuden hoidossa.

Sekä kognitiivis-behavioraalinen terapia että motivaatiota lisäävä terapia ovat osoittautuneet tehokkaiksi kannabisriippuvuuden hoidossa. Näitä terapiamuotoja on annettu erikseen tai yhdistettynä joko yksilö- tai ryhmäterapia-asetelmissa tai niihin on liitetty ns. palkkiohoito.

Cochrane-katsauksessa «Gates PJ, Sabioni P, Copeland J ym. Psychosocial i...»1, käsittäen 23 RCT-tutkimusta ja 4 045 täysi-ikäistä potilasta, pääteltiin CBT:n, MI:n tai niiden yhdistelmien vaikuttavan selvästi kannabiksen käytön tiheyteen, käytettyihin annosmääriin ja kannabisriippuvuuden tasoon. Tulokset näyttäisivät olevan parempia, mikäli hoito oli riittävän intensiivistä (yli 4 käyntikertaa ja kesto yli 1 kuukauden) tai jos CBT:n, MI:n tai niiden yhdistelmiin liitettiin palkkiohoito. Sen sijaan näyttö positiivisesta vaikutuksesta kannabiksen aiheuttamin ongelmiin, muiden päihteiden käyttöön, motivaatioon lopettaa kannabiksen käyttö tai mielenterveyden ongelmiin oli vähäisempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Samaan lopputulokseen päätyi myös toinen järjestelmällinen katsaus «Cooper K, Chatters R, Kaltenthaler E ym. Psycholog...»2, joka käsitti 10 RCT-tutkimusta ja 2 027 potilasta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: tutkimukset tehty maissa joissa ei ole suomalaista vastaavaa sosiaaliturvaa, Suomessa ei ole kokemusta palkkion hyödyllisyydestä.

Nuorilla CBT:n tai MI:n ja palkkiohoidon yhdistelmän paremmista tuloksista verrattuna vain palkitsemishoitoon ei ole yhtä vahvaa näyttöä kuin aikuisilla. Yhdessä pienessä tutkimuksessa «Kaminer Y, Burleson JA, Burke R ym. The efficacy o...»3 verrattiin 10 viikon seurannassa 59 nuoren (ikä 14–18 vuotta) kannabiksen käyttöä jakamalla heidät 2 ryhmään. Molemmat saivat CBT-hoitoa, yksi ryhmä ostoseteliin perustuvan palkkiojärjestelmän ja toinen osallistumiseen perustuvan palkitsemisjärjestelmän. Päihdekäyttöä seurattiin 2 kertaa viikossa otetuilla seuloilla sekä muilla muuttujilla seurannan alussa, lopussa ja 3 kuukautta tutkimuksen loppumisen jälkeen.

Tulosten mukaan eroa kannabiksen käytössä tai muissa mittareissa ei ollut ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Nuorten kehitysvaiheen vaikutuksesta hoitoon ei ole vielä riittävästi tutkimusta. Perheen vaikutusta on vaikeaa arvioida.

Kirjallisuutta

  1. Gates PJ, Sabioni P, Copeland J ym. Psychosocial interventions for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD005336 «PMID: 27149547»PubMed
  2. Cooper K, Chatters R, Kaltenthaler E ym. Psychological and psychosocial interventions for cannabis cessation in adults: a systematic review short report. Health Technol Assess 2015;19:1-130 «PMID: 26202542»PubMed
  3. Kaminer Y, Burleson JA, Burke R ym. The efficacy of contingency management for adolescent cannabis use disorder: a controlled study. Subst Abus 2014;35:391-8 «PMID: 25010430»PubMed