Takaisin

Amfetamiinivieroitusoireiden hoito mirtatsapiinilla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: C

Mirtatsapiinista saattaa olla apua metamfetamiinivieroitusoireiden hoidossa.

Metamfetamiinin säännöllisistä käyttäjistä 86–97 %:lla ilmenee kliinisesti merkittäviä vieroitusoireita käytön loppuessa. Vieroitusoireista tavallisimpia ovat häiriintynyt uni, depressio, ahdistuneisuus ja ainehimo.

Cochrane-katsauksessa «Shoptaw SJ, Kao U, Heinzerling K ym. Treatment for...»1 2 kriteerit täyttävää tutkimusta vertasi mirtatsapiinia lumeeseen. Ensimmäisessä «Kongsakon R, Papadopoulos KI, Saguansiritham R. Mi...»2 tutkimuksessa oli 16 henkilöä mirtatsapiiniryhmässä ja 4 henkilöä lumeryhmässä. Toisessa laajemmassa tutkimuksessa «Cruickshank CC, Montebello ME, Dyer KR ym. A place...»3 mirtatsapiiniryhmässä (15–30 mg/vrk) oli 13 henkeä ja lumeryhmässä 18.

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Kongsakon R, Papadopoulos KI, Saguansiritham R. Mi...»2 mirtatsapiiniryhmässä oli merkittävästi (p < 0,03) vähemmän vieroitusoireita (mitattuna mahtamine withdrawal questionairyllä) kuin lumeryhmässä; sen sijaan toisessa «Cruickshank CC, Montebello ME, Dyer KR ym. A place...»3 laajemmassa tutkimuksessa ryhmien välille ei tullut merkittävää eroa.

Cochrane-katsauksesta poissuljetussa avoimessa tutkimuksessa «McGregor C, Srisurapanont M, Mitchell A ym. Sympto...»4 verrattiin mirtatsapiinia (n = 13, 60 mg/vrk) ja modafiniilia (n = 14, 400 mg/vrk) "tavalliseen hoitoon" (n = 22, persiaisiini 10 mg/vrk).

Mirtatsapiinilla ja modanifiililla oli merkittävästi vähemmän vieroitusoireita, ja ne olivat paremmin siedettyjä kuin persiaisiini.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Cochrane-katsauksessa «Shoptaw SJ, Kao U, Heinzerling K ym. Treatment for...»1 todetaan, että ei ole selvää näyttöä mirtatsapiinia tehosta vieroitusoireiden hoidossa.

Kommentti: Aiheesta on julkaistu myös tuoreempi katsausartikkeli «Graves SM, Rafeyan R, Watts J ym. Mirtazapine, and...»5.

Kirjallisuutta

  1. Shoptaw SJ, Kao U, Heinzerling K ym. Treatment for amphetamine withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD003021 «PMID: 19370579»PubMed
  2. Kongsakon R, Papadopoulos KI, Saguansiritham R. Mirtazapine in amphetamine detoxification: a placebo-controlled pilot study. Int Clin Psychopharmacol 2005;20:253-6 «PMID: 16096515»PubMed
  3. Cruickshank CC, Montebello ME, Dyer KR ym. A placebo-controlled trial of mirtazapine for the management of methamphetamine withdrawal. Drug Alcohol Rev 2008;27:326-33 «PMID: 18368615»PubMed
  4. McGregor C, Srisurapanont M, Mitchell A ym. Symptoms and sleep patterns during inpatient treatment of methamphetamine withdrawal: a comparison of mirtazapine and modafinil with treatment as usual. J Subst Abuse Treat 2008;35:334-42 «PMID: 18329221»PubMed
  5. Graves SM, Rafeyan R, Watts J ym. Mirtazapine, and mirtazapine-like compounds as possible pharmacotherapy for substance abuse disorders: evidence from the bench and the bedside. Pharmacol Ther 2012;136:343-53 «PMID: 22960395»PubMed