Takaisin

Amfetamiiniriippuvuuksien hoito masennuslääkkeillä

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: A

Masennuslääkkeistä (amlopriini, bupropioni, desipramiini, imipramiini, fluoksetiini, paroksetiini, venlafaksiini, sertaliini) ei ole hyötyä (met)amfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

Kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia metamfetamiiniriippuvuuden hoidon tehostamiseksi erilaisilla mielialalääkkeillä on tehty runsaasti.

Cochrane-katsauksessa «Srisurapanont M, Jarusuraisin N, Kittirattanapaibo...»1 ja äskettäin ilmestyneessä katsauksessa «Hellem TL. A Review of Methamphetamine Dependence ...»2 todetaan, että näistä lääkkeistä ei näyttäisi olevan apua metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa. Yhdessä laajassa kontrolloidussa tutkimuksessa «Hellem TL. A Review of Methamphetamine Dependence ...»2 sertaliini jopa huononsi potilaiden mukana pysymistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Bupropioni on mielialalääke, jota käytetään myös nikotiinivieroituksessa. Bupropionilla on tehty useita kontrolloitua tutkimusta metamfetamiiniriippuvaisilla. Tulokset ovat ristiriitaisia.

Äskettäin ilmestyneessä Cochrane-katsauksessa «Pérez-Mañá C, Castells X, Torrens M ym. Efficacy o...»3 kuitenkin todetaan, että nykytietämyksen perusteella bupropionista ei näyttäisi olevan hyötyä metamfetamiiniriippuvuuden hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Edellä mainitut tutkimukset on tehty metamfetamiiniriippuvaisilla ja ovat todennäköisesti sovellettavissa myös amfetamiiniin.

Kirjallisuutta

  1. Srisurapanont M, Jarusuraisin N, Kittirattanapaiboon P. Treatment for amphetamine dependence and abuse. Cochrane Database Syst Rev 2001;(4):CD003022 «PMID: 11687171»PubMed
  2. Hellem TL. A Review of Methamphetamine Dependence and Withdrawal Treatment: A Focus on Anxiety Outcomes. J Subst Abuse Treat 2016;71:16-22 «PMID: 27776672»PubMed
  3. Pérez-Mañá C, Castells X, Torrens M ym. Efficacy of psychostimulant drugs for amphetamine abuse or dependence. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009695 «PMID: 23996457»PubMed