Takaisin

Amfetamiiniriippuvuuksien hoito naltreksonilla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: C

Naltreksonista saattaa olla hyötyä amfetamiiniriippuvuuden hoidossa. Pitkävaikutteinen naltreksoni saattaa lisätä hoitomyönteisyyttä.

Amfetamiiniriippuvuuden hoidossa oraalisella opiaattiantagonisti naltreksonia on tutkittu 1 satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Jayaram-Lindström N, Hammarberg A, Beck O ym. Nalt...»1. Tutkimuksessa 80 amfetamiiniriippuvaista potilasta satunnaistettiin lume- tai naltreksoniryhmään (50 mg/vrk).

Amfetamiinin käyttö (kontrolloitu päihdeseulalla), amfetamiinihimo ja hoidossa pysyminen oli merkittävästi (p < 0,05) parempaa kuin kontrolliryhmässä. Tutkimus kesti 24 viikkoa, pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoiskontrolloidussa tutkimuksessa «Tiihonen J, Krupitsky E, Verbitskaya E ym. Naltrex...»2, jossa käytettiin pitkävaikutteista nalteksoni-implanttia, oli mukana 100 heroiini- ja amfetamiiniriippuvaista henkilöä. Tutkimus kesti 10 viikkoa. Interventiona oli ihonalainen naltreksoni-implantti, ja tutkimus oli kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu tutkimus.

Naltreksoniryhmässä oli tilastollisesti parempi mukana pysyminen, 52 vs. 28 %, kuin lumeryhmässä (χ2 = 6,00, df = 1, p = 0,01). Huumevapaita päihdeseuloja oli naltreksoniryhmässä merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä, 38 vs. 16 % (χ2 = 6,14, df = 1, p = 0,01. Tutkimusta ei ole toistettu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kirjallisuutta

  1. Jayaram-Lindström N, Hammarberg A, Beck O ym. Naltrexone for the treatment of amphetamine dependence: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2008;165:1442-8 «PMID: 18765480»PubMed
  2. Tiihonen J, Krupitsky E, Verbitskaya E ym. Naltrexone implant for the treatment of polydrug dependence: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2012;169:531-6 «PMID: 22764364»PubMed